Anvisningar för internet servicemodell

  • Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar, uppsök läkare enligt eget val.
  • Betala läkararvodet och eventuella läkemedel.
  • Sök ersättning på webben genom att fylla i Internet-skadeanmälan.
  • Spara kvittona i original. Vi begär dem vid behov.
  • Du får ersättning med avdrag för självrisken (exempelvis 50 euro/läkarkonsultation).