Anvisningar för företagshälsovårds servicemodell

  • Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar, uppsök vård hos din företagshälsovård.
  • Läkaren ger dig vid behov en remiss till specialistläkare och undersökningar.
  • Med remissen/ersättningsblanketten får du avgiftsfri vård utan möjlig avdrag för självrisk.
  • If och vårdinrättningen sköter dokumenttrafiken för din räkning.
  • Om försäkringen omfattar läkemedel, kan du med Internet-skadeanmälan söka ersättning för de läkemedel som du betalat.