Reparation av företagsfordonets vindruta

När du handlar genast, kan sprickan ofta repareras och rutan behöver inte bytas ut. Du behöver inte göra någon skadeanmälan. Det räcker med att du tar fordonet till Ifs närmaste kontraktsverkstad.

Om det inte är fråga om ett företagsfordon, se anvisningar för privatkunder.

Gör så här vid skada på vindrutan

  1. Om möjligt, skydda sprickan genast med tejp så att det inte kommer in smuts.
  2. Boka tid eller ta din bil till Ifs kontraktsverkstad. Se närmaste verkstad på kartan.
  3. Verkstaden bedömer om vindrutan kan repareras eller om en behöver bytas ut.
  4. Verkstaden kontrollerar företagets försäkring och anmäler skadan för din räkning. Du behöver inte kontakta If eller göra skadeanmälan.

Om du har betalat reparationen av vindrutan själv, gör skadeanmälan på den webbtjänst du använder.

Sök närmaste If samarbetsverkstad

Fyll i bilens registernummer och se närmaste verkstad, när du tillåter platsdelning eller uppger önskad position i sökfältet.

Vad ersätts?

  • När din kaskoförsäkring innehåller glasskydd, ersätter vi stenskott i glasrutan. Vi betalar för reparationen i sin helhet, utan självrisk.
  • Utöver vindrutan omfattar glasskyddet också sidoruta, bakruta och för personbil, paketbil och husbil även takfönster, glastak och taklucka av glas.
  • När din kaskoförsäkring innehåller hyrbilstjänst, bokar verkstaden vid behov också en ersättande bil för dig.
  • Om rutan måste bytas ut, betalar du självrisken till verkstaden. Den vanligaste självrisken är 200 euro. Om ditt fordon används i momspliktig verksamhet, betalar du också momsandelen till verkstaden.
  • Glasskyddet ersätter inte skada på andra glas eller glaskonstruktioner, t.ex. speglar, strålkastarhus och glasdörrar och inte heller taklucka av glas, takfönster eller glastak på andra fordon än personbilar, paketbilar eller husbilar.

Du hittar uppgifterna om din försäkring i den webbtjänst du använder.