Trafikförsäkring

Om olyckan är framme ersätter trafikförsäkringen sjukvårdskostnaderna och reparationen av motpartens fordon.
Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring.

Begär offert Ring oss
  • Trafikförsäkringen är lagstadgad.
  • Grupptrafikförsäkringen kan också tas med självrisk.
  • Ett tryggt körsätt inverkar på trafikförsäkringens pris.

Lagstadgad trafikförsäkring för företagsfordon

Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått vid en trafikolycka och egendomsskador som orsakats den oskyldiga parten. Typiska ersättningar är exempelvis sjukvårdskostnaderna för alla inblandade parter och reparationskostnaderna för motpartens fordon.

Det är lätt att bli kund hos If. Vi tar hand om överföringen av ditt företags trafikförsäkring. Du behöver endast kontakta vår telefontjänst eller din kontaktperson, som tar hand om registreringen av bolagsbytet för din räkning.

Ta trafikförsäkringen från If.

Behöver du försäkring för din egen bil? Läs mer om fordonsförsäkringar för privatperson och köp din försäkring med en gång.

Företagsfordon

Vi försäkrar företagets alla fordon. Här är de vanligaste, läs mer och begär offert!