Trafikförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Företagets fordonsförsäkringar
 4. Trafikförsäkring för företagets fordon

Om olyckan är framme ersätter trafikförsäkringen sjukvårdskostnaderna och reparationen av motpartens fordon. Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring.


 • Trafikförsäkringen är lagstadgad.

 • Grupptrafikförsäkringen kan också tas med självrisk.

 • Ett tryggt körsätt inverkar på trafikförsäkringens pris.

Lagstadgad trafikförsäkring för företagsfordon

Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått vid en trafikolycka och egendomsskador som orsakats den oskyldiga parten. Typiska ersättningar är exempelvis sjukvårdskostnaderna för alla inblandade parter och reparationskostnaderna för motpartens fordon.

Det är lätt att bli kund hos If. Vi tar hand om överföringen av ditt företags trafikförsäkring. Du behöver endast kontakta vår telefontjänst eller din kontaktperson, som tar hand om registreringen av bolagsbytet för din räkning.

Ta trafikförsäkringen från If.

Behöver du försäkring för din egen bil? Läs mer om fordonsförsäkringar för privatperson och köp din försäkring med en gång.


Utomlands med bil

Den finska trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i övriga länder som omfattas av Gröna Kort-systemet (Green Card).
I EES-länderna kan en trafikskada som orsakats av ett finskt fordon ersättas enligt lagarna i Finland eller lagarna i det land där händelsen/olycksfallet inträffat. I övriga Green Card-länder utbetalas ersättning enligt lagarna och bestämmelserna i det land där skadan inträffat. Då lönar det sig att ha en Rese- och Olycksfallsförsäkring som tilläggsskydd.

När du beger dig utanför Norden, be att få ett Green Card-kort från oss. Kortet är ett bevis på att du har en gällande trafikförsäkring i Finland.

Du kan behöva en fullmakt

Om du beger dig utomlands med bil och inte står som fordonets ägare eller innehavare i bilens registerutdrag, behöver du en fullmakt med på resan. Fullmakten kan undertecknas av fordonets ägare eller innehavare. För att föra ut en bil som du köpt på avbetalning ur landet behöver du tillstånd av finansbolaget. Då beviljar finansbolaget fullmakten i egenskap av bilens ägare.

 1. Företag
 2. Våra försäkringar
 3. Företagets fordonsförsäkringar
 4. Trafikförsäkring för företagets fordon