Byggnadsförsäkring

Byggnads- och lösöresförsäkring för företag. Be om en offert så kommer en av våra försäkringsrådgivare att kontakta dig!

Begär offert Ring oss

Byggnadsförsäkring för företag

Vilken typ av försäkring är det fråga om?

Med byggnads- och lösöresförsäkringen försäkras olika byggnader samt lösöre som maskiner, inventarier, omsättningstillgångar och liknande som ägs av företaget. I försäkringen för en byggnad ingår automatiskt även gårdens stängsel, portar, belysning och flaggstänger samt förråd och skjul som är mindre än 20 m². Försäkringen är en skadeförsäkring som ersätter plötsliga och oförutsedda händelser. Egendomen kan försäkras till sitt fulla värde, till exempel på basis av dess yta eller med ett överenskommet eurobelopp som anges i försäkringsbrevet.

Byggnadsförsäkringen täcker skador som orsakats av exempelvis

  • brand
  • läckage
  • rån och inbrott
  • naturfenomen såsom stormvind
  • bräckage i el- och maskinteknik
  • andra oförutsägbara skador på byggnaden.

Mer utförliga instruktioner om vad försäkringen täcker och ej täcker hittar du alltid i ditt försäkringsbrev.

Försäkring för husbolag

För bostadshus och bostadsaktiebolag finns en separat fastighetsförsäkring för husbolag. Den försäkringen täcker oförutsägbara och plötsliga skador som sker på bostadshus och på utrustning på gården, såsom stängsel, portar, avfallskärl, flaggstänger, lekplatser och liknande.

Kan vi hjälpa dig?

Bekanta dig även med

Vi erbjuder flera olika försäkringar för att skydda företagets egendom och verksamhet. Du kan alltid höra av dig till oss så ser vi till att erbjuda en försäkringshelhet som passar ditt företag.