Lösöresförsäkring

Begär offert Ring oss

Har du tänkt på vad som händer om din maskin går sönder eller förstörs i en eldsvåda?

 • Du kan försäkra din egendom antingen till fullt värde eller till ett önskat belopp.
 • Vi erbjuder dig försäkringsskydd för all lös egendom i dina lokaler.
 • Våra försäkringar kan skräddarsys utifrån ditt företags individuella behov.

Att försäkra företagets lösa egendom är viktigt för både små och stora företag. En ändamålsenlig försäkring är en väsentlig del av riskhanteringen i ditt företag.

Skydda lösöret i ditt företag med Ifs omfattande lösöresförsäkring

Som lösöre kan du försäkra ditt företags

 • maskiner
 • inventarier
 • verktyg och
 • omsättningstillgångar, såsom råvaror och produkter till salu.

I Ifs lösöresförsäkring ingår också alltid

 • pengar
 • arbetstagarnas personliga egendom och
 • kostnader för att återställa datafiler.

Med Ifs lösöresförsäkring kan du försäkra din egendom i händelse av bl.a.

 • eldsvåda
 • vattenskada
 • brott och
 • bräckage.

Lösöret försäkras vanligen som en helhet antingen för ett bestämt försäkringsbelopp eller till egendomens fulla värde t.ex. på basis av företagets omsättning eller ytan i dina lokaler.

Hemförsäkringen omfattar inte ditt företag

Småföretagare: Driver du ditt företag hemifrån, åtminstone delvis? Var noga med försäkringarna! Kom ihåg att din hemförsäkring inte täcker risker i anslutning till företagets verksamhet.

Det väsentliga är att du försäkrar din företagsverksamhet med företagsförsäkringar, även om du arbetar på hemmakontoret. En enkel tumregel är att egendom i företagets namn som ger rätt till momsavdrag inte omfattas av hemförsäkringen.