Försäkring för lös egendom

Har du tänkt på vad som händer om företagets egendom går sönder eller förstörs i en eldsvåda? En lösöresförsäkring är till för att försäkra företagets saker, maskiner, varor och utrustning.

Begär offert Ring oss

Registrerat i Sverige? Se företagsförsäkringar på if.se

 • Du kan försäkra din egendom antingen till fullt värde eller till ett önskat belopp.
 • Vi erbjuder dig försäkringsskydd för all lös egendom i dina lokaler.
 • Våra försäkringar kan skräddarsys utifrån ditt företags individuella behov.

Skydda företagets egendom och lösöre

Försäkra egendomen med företagets lösöresförsäkring

Som lösöre kan du försäkra ditt företags

 • maskiner
 • inventarier
 • verktyg och
 • omsättningstillgångar, såsom råvaror och produkter till salu.

I Ifs lösöresförsäkring ingår också alltid

 • pengar
 • arbetstagarnas personliga egendom och
 • kostnader för att återställa datafiler.

Med Ifs lösöresförsäkring kan du försäkra din egendom i händelse av bl.a.

 • eldsvåda
 • vattenskada
 • brott och
 • bräckage.

Kom ihåg...


Att försäkra företagets lösa egendom är viktigt för både små och stora företag. En ändamålsenlig försäkring är en väsentlig del av riskhanteringen i ditt företag!

Lösöret försäkras vanligen som en helhet antingen för ett bestämt försäkringsbelopp eller till egendomens fulla värde t.ex. på basis av företagets omsättning eller ytan i dina lokaler.

Hemförsäkringen omfattar inte ditt företag

Småföretagare: Driver du ditt företag hemifrån, åtminstone delvis? Var noga med försäkringarna! Kom ihåg att din hemförsäkring inte täcker risker i anslutning till företagets verksamhet.

Det väsentliga är att du försäkrar din företagsverksamhet med företagsförsäkringar, även om du arbetar på hemmakontoret. En enkel tumregel är att egendom i företagets namn som ger rätt till momsavdrag inte omfattas av hemförsäkringen.