Försäkring för lös egendom

Har du tänkt på vad som händer om företagets egendom går sönder eller förstörs i en eldsvåda? En lösöresförsäkring är till för att försäkra företagets saker, maskiner, varor och utrustning.

Begär offert Ring oss

Registrerat i Sverige? Se företagsförsäkringar på if.se

 • Du kan försäkra din egendom antingen till fullt värde eller till ett önskat belopp.
 • Vi erbjuder dig försäkringsskydd för all lös egendom i dina lokaler.
 • Våra försäkringar kan skräddarsys utifrån ditt företags individuella behov.

Skydda företagets egendom och lösöre

Försäkra egendomen med företagets lösöresförsäkring

Som lösöre kan du försäkra ditt företags

 • maskiner
 • inventarier
 • verktyg och
 • omsättningstillgångar, såsom råvaror och produkter till salu.

I Ifs lösöresförsäkring ingår också alltid

 • pengar
 • arbetstagarnas personliga egendom och
 • kostnader för att återställa datafiler.

Med Ifs lösöresförsäkring kan du försäkra din egendom i händelse av bl.a.

 • eldsvåda
 • vattenskada
 • brott och
 • bräckage.

Kom ihåg...


Att försäkra företagets lösa egendom är viktigt för både små och stora företag. En ändamålsenlig försäkring är en väsentlig del av riskhanteringen i ditt företag!

Lösöret försäkras vanligen som en helhet antingen för ett bestämt försäkringsbelopp eller till egendomens fulla värde t.ex. på basis av företagets omsättning eller ytan i dina lokaler.

Hemförsäkringen omfattar inte ditt företag

Småföretagare: Driver du ditt företag hemifrån, åtminstone delvis? Var noga med försäkringarna! Kom ihåg att din hemförsäkring inte täcker risker i anslutning till företagets verksamhet.

Det väsentliga är att du försäkrar din företagsverksamhet med företagsförsäkringar, även om du arbetar på hemmakontoret. En enkel tumregel är att egendom i företagets namn som ger rätt till momsavdrag inte omfattas av hemförsäkringen.

Brandsäkerhet

Heta arbeten, det vill säga en arbetsmetod som alstrar gnistor eller där låga eller annan värme används som orsakar brandfara, kräver alltid noggrant förutseende och noggrann planering för att minimera riskerna.

Säkerhetsföreskrift för heta arbeten (PDF)