Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkringen baserar sig på lagen om bostadsköp och är en försäkring som tecknas av de stiftande delägarna.
Försäkringen omfattar byggnadsfel under 10 års tid i de fall då den stiftande delägaren inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet.

Begär offert Ring oss

Skyldigheten att teckna byggfelsförsäkring gäller alla bostadsaktiebolag i byggnadsskedet och fastighetsaktiebolag med minst fyra bostadslägenheter.

Ifs byggfelsförsäkring fyller kraven i lagen om bostadsköp

Alla bostadsaktiebolag och sådana fastighetsaktiebolag som har minst fyra bostadslägenheter ska ha någon form av säkerhet redan i byggnadsskedet. Den stiftande delägaren ansvarar för att skaffa denna säkerhet. Stiftande delägare är den som tecknar eller i övrigt äger aktierna under byggnadsskedet.

En säkerhet enligt RS-systemet i lagen om bostadsköp kan vara en försäkring, en bankgaranti eller en garanti som fastställts av miljöministeriet och uppfyller villkoren. If Byggfelsförsäkring är en sådan säkerhet som uppfyller kraven för bostadsköp.

RS-systemet

Förkortningen RS kommer från de finska orden "rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema", dvs. rekommenderad av penninginstitutens delegation. Syftet med RS-systemet är att trygga färdigställandet av objektet och reparationen av eventuella fel som konstateras efter färdigställandet, ifall byggherren råkar i betalningssvårigheter. RS-systemet skyddar bostadsköparens intressen under byggnadsfasen. Ett bostadsaktiebolag som kopplats till RS-systemet kan vid försäljningen använda benämningen RS-objekt.

En del av RS-systemet är den försäkring som söks hos försäkringsbolaget och som ger skydd i händelse av dolda fel som uppdagas i bostäderna först efter flera år. Denna försäkring kallas byggfelsförsäkring eller insolvensförsäkring.

Byggherrens ansvar

Byggherrens och den stiftande delägarens ansvar i ett nytt bostadsaktiebolag upphör inte med årsgranskningen. Byggherren ansvarar för eventuella fel och brister i det hus som denne låtit bygga i upp till tio år. Det är sådana fel och brister som konstateras bero på försummelse av god byggnadssed och som uppdagas inom tio år efter att förvaltningen av bostadsaktiebolaget har överlåtits till aktieägarna.

Ta kontakt, vi berättar gärna mer.

Anssi Varpe
anssi.varpe@if.fi    
tfn 010 514 2319