Grupplivförsäkring för arbetstagare

Grupplivförsäkring för arbetstagare är en livförsäkring som tecknas för arbetstagaren av arbetsgivaren enligt kollektivavtal. Försäkringen tecknas tillsammans med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Begär offert Ring oss
  • Livförsäkring tecknad av arbetsgivare för arbetstagare

  • Säkerställer försörjningen för den anställdes familj vid dödsfall

  • Gäller under både arbete och fritid, och täcker alla dödsorsaker

Vad är arbetstagarnas grupplivförsäkring?

Syftet med en grupplivförsäkring för arbetstagare är att omedelbart säkra försörjning för familjen till den anställde som gått bort. 

Försäkringen gäller både under arbete och fritid, och är täckande oavsett dödsorsak. 

Mottagaren av dödsfallsersättningen är den avlides make/maka eller barn under 22 år. 

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkringen täcknas och betalas av arbetsgivaren. Grupplivsförsäkringen tecknas tillsammans med en arbetsolycksfallsförsäkring

När är grupplivförsäkring obligatoriskt?


Grupplivförsäkring är obligatoriskt för arbetsgivaren 
om det krävs utifrån ett bindande kollektivavtal eller i ett allmänt riksomfattande kollektivavtal som gäller inom arbetsgivarens område.    

Grupplivförsäkringspremien

Under 2024 är grupplivförsäkringspremien på 0.059% av lönen (2023 var den 0.061%). 

Grupplivförsäkring för anställda i korthet

Grupplivförsäkring för arbetstagare 2024-2025

Grundbelopp för grupplivförsäkring

Den försäkrades ålder vid dödsfallet Den försäkrade har avlidit 2024-2025
–49
17 970 €
50
16 790 €
51
15 600 €
52
14 370 €
53
13 190 €
54
12 030 €
55
10 820 €
56
9 640 €
57
8 510 €
58
7 250 €
59
6 070 €
60 -
5 020 €
Barnandel
8 110 €
Olycksfallstillägget
50 % av änkeandelens och barnandelens sammanlagda belopp

Företagets personförsäkringar