If Travel -webbplats (www.if.fi/travel) finns till speciellt för våra kunder som är på tjänsteresa eller utlandsplacering. Där hittar du den senaste informationen om bl a krigriskområden, våra samarbetspartners, råd och tips vid reseskador och kontaktinformation till vår ersättningstjänst. Webbplatsen finns på finska och engelska.

Reseförsäkringen ger skydd och ersättning

Reseförsäkringarna ersätter i enlighet med försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren skador som drabbat den försäkrade under resan.

I reseförsäkringen kan enligt val ingå följande skydd:

  • Vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall under resa utan övre gräns i euro
  • Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall samt
  • Ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Reseförsäkringen ersätter dessutom eventuella kostnader för hemtransport samt kostnader för annullering av, avbrott i och försening från resa.

Om du vill kan du också ta en resgods-, reseansvars- och/eller reserättsskyddsförsäkring. Enligt tilläggsavtal kan försäkringsskyddets giltighet utvidgas att omfatta områden där krigstillstånd råder.

Reseförsäkringen ersätter också

  • hemtransport av den försäkrade till följd av sjukdom eller olycksfall
  • annullering av resa eller
  • avbrott i resa.

Andra personförsäkringar eller bilaterala överenskommelser om social trygghet räcker inte till för att garantera ett tillräckligt skydd för resenärer.

Företaget kan vid behov ta reseförsäkringen också som tidsbestämd eller för en bestämd resa.