vindrutan behöver repareras

Du får snabbast hjälp genom att kontakta en glasreparationsverkstad

Reparationsverkstaden kontrollerar din försäkring och anmäler skadan för dig. Du behöver inte göra skadeanmälan eller kontakta If på förhand.

Vi betjänar 24/7 i alla situationer i anslutning till dina företagsfordon. Ring 010 19 16 00.

Snabb hjälp

    

If Glasreparationsverkstad

Vi betjänar 24h

Tel. 010 19 16 00

Ring If Apu

Om din kaskoförsäkring inkluderar Glasskydd, ersätter vi stenskott i glasrutan. Vi betalar reparationen i sin helhet, utan självrisk.

Om rutan måste bytas ut, betalar du endast självrisken och eventuellt momsen.

Om din kaskoförsäkring innehåller Hyrbilstjänst, ordnar reparationsverkstaden vid behov också med en ersättande bil för dig.

Anvisningar och information om reparation av bilens glasruta

 1. Om möjligt, skydda sprickan genast med tejp för att förhindra att det kommer in smuts.

 2. Kontakta direkt Glassdrive- eller Pilkington-kedjan. De
  • kontrollerar försäkringsskyddet och självrisken för din bil
  • uppskattar om glasrutan kan repareras eller om den måste bytas ut
  • reserverar en tid för reparation eller byte och
  • fakturerar If direkt.
 3. Du behöver inte nödvändigtvis kontakta If eller göra skadeanmälan i If Företagsfoldern.

 4. Om din bilförsäkring inkluderar Glasskydd, drar vi inte av självrisken från reparationsfakturan. Om rutan måste bytas ut, betalar du endast självrisken till reparationsverkstaden. Självrisken är vanligen 200 euro. Om ditt företag kan avräkna fordonsskatterna i beskattningen (moms), betalar du också momsens andel av räkningen till reparationsverkstaden. 

 5. Om försäkringen för din bil inkluderar Hyrbilstjänst, ordnar vår samarbetsverkstad vid behov också med en ersättande bil för din räkning för den tid som glasrutan byts ut.

Du hittar din försäkring i If Företagsfoldern.