Anmäl företagets egendomsskada

Gör anmälan om egendomsskada enligt anvisningarna nedan.

Instruktioner för anmälan av egendomsskador

I brådskande läckage- eller brandskador kan du vara direkt i kontakt med t.ex Polygon eller Recover Nordic. De har dejour dygnet runt i hela landet.

 1. Gör anmälan om egendomsskada via If Företagsfoldern, om ditt företag har råkat ut för en brand-, inbrotts-, läckage-, skadegörelse-, bräckage-, avbrotts- eller transportskada. Skadan kan ha drabbat t.ex. företagets byggnad eller lösöre.
  Gå vidare till If Företagsfoldern 

  Resgodsskada: Vänligen fyll i denna blankett och skicka den ifyllda blanketten per e-post till luggage.claims@if.fi. Vi ber dig att omsorgsfullt ta vara på kvittona, som har anknytning till skadefallet. Vid behov ber vi dig skicka kvittona till oss. Du behöver alltså inte automatiskt skicka dem till oss.

 2. Om det är fråga om ett brott, ska du polisanmäla saken​.

 3. Efter att du skickat anmälan, får du en bekräftelse på att försändelsen lyckats. Vi kontaktar dig vid behov för att komma överens om fortsatta åtgärder.
 4. Du kan bifoga fotografier, fakturor och andra handlingar som hänför sig till skadan till den skadeanmälan som du gör via If Företagsfoldern.

  Du kan också skicka bilagorna per post på adressen

  If Försäkring
  Företagsersättningstjänst / egendomsskador
  5012014-419
  PB 2012
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 5. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du fylla i anmälan om egendomsskada här

Du kan också kontakta våra experter på egendomsskador

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företagets egendomsskador.

TELEFON
010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)
+358 10 19 16 00

ÖPPET
må-fr 8.00-16.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa Skadejouren:

TELEFON
0800 1 3800

TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag