Anmäl transportskada

Gör anmälan om transportskada enligt anvisningarna nedan.

Instruktioner för anmälan av transportskador

 1. När du upptäckt skadan, gör omedelbart en anmärkning till fraktföraren om att varorna skadats, minskat eller försvunnit. Förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.

 2. Underrätta även oss omedelbart om transportskadan, så att vi kan uppskatta behovet av en skadeinspektion samt ge hjälp och råd för att minska skadans omfattning.

 3. Gör skadeanmälan till If. Du gör anmälan enklast via If Företagsfoldern:
  - Om du söker ersättning från varans transportförsäkring, fyll i skadeanmälan under punkten: Transport.
  - Om du söker ersättning från ansvarsförsäkringen för fraktförare, fyll i skadeanmälan under punkten: Vägtransportansvar.

  Gå vidare till If Företagsfoldern

 4. Handlingar som hänför sig till skadan: du kan bifoga handelsfaktura, fraktsedel, anmärkning till fraktföraren samt eventuella fotografier till den skadeanmälan som du gör via If Företagsfoldern.

  Du kan också skicka bilagorna per post på adressen:
  If Försäkring
  Skanningsservice/transportskador
  PL 2011
  20025 IF

  eller faxa till numret 010 514 5849.

 5. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern eller du inte står som försäkringstagare, kan du fylla i anmälan om transportskada här.

Du kan också kontakta våra specialister på transportskador

Vi betjänar dig i transportskadeärenden som gäller företag.

Specialistenheten inom transportskador
Telefon
010 514 5761