Varutransportförsäkringar

Begär offert Ring oss

Varutransporter mellan olika orter är alltid förknippade med många riskfaktorer och en skada kan orsaka även stora ekonomiska förluster.


Minska dina risker, ta skydd för företagets varutransporter

När företaget transporterar omsättningstillgångar eller egna varor på egen risk, är det förnuftigt att överföra en del av riskerna också på försäkringsbolaget.

Med en Varutransportförsäkring kan företaget försäkra transporten av nästan vilken produkt som helst. Försäkringen ersätter sakskador som orsakas den produkt som transporteras, oberoende av vem som orsakat skadan.

Med If Företagsavtal kan företaget täcka sina transportrisker exempelvis vid upphandling och försäljning i hemlandet, vid transporter mellan verksamhetsställen samt vid import- och exporttransporter med olika beskattning. Transportskyddets nivå fastställs att motsvara riskerna och kan vid behov kompletteras med specialvillkor. Transportskyddshelheten kan också sammanställas så att den omfattar olika delar av företaget och eventuella dotterbolag.

Med If Varutransportförsäkring kan du försäkra följande transporter:

  • ​transporter i hemlandet
  • importtransporter
  • exporttransporter
  • servicetransporter
  • transporter mellan enheter
  • mässor och utställningar
  • leasingmaskiner och -utrustning
  • lagring.​