Anvisning för svarsförsändelse

Du kan skicka eventuella tilläggsutredningar och bilagor som hänför sig till hälsodeklarationen utan avgift, då du adresserar dem till oss på vidstående svarsadress.

If Försäkring
Frivilliga personförsäkringar för företag
PB 2016
Beteckning 5012014
Info 419
20003 Svarsförsändelse

Du kan också använda vidstående svarskuvert. Skriv ut kuvertet och vik det runt handlingarna. Fäst kuvertet t.ex. med tejp eller häftapparat, så att det är väl tillslutet och handlingarna inte kommer loss under postförsändelsen.

Skriv ut svarskuvertet