Brandsäkerhet för motorredskap och arbetsmaskiner

Regelbundna kontroller av arbetsmaskiner och elektrisk utrustning kan bidra till att förhindra brand. Kolla följande noggrant när du arbetar med redskapet.

Fördelar för brandsläckare för våra kunder

 • Rabatt på brandsläckare

  Som kund hos oss får du 10% rabatt på Dafo automatiska brandsläckare.

 • Få investeringsstöd

  Kontakta oss för att se om du kan få investeringsstöd för ett automatiskt avstängningssystem för motordrivna maskiner.

 • Fyll på dina brandsläckare

  Vi bekostar påfyllning av dina använda eller utgångna brandsläckare. Värde cirka 5000 €.

Brandrisk för arbetsmaskiner

Service, inspektion och underhåll förhindrar brandskador

Inget är viktigare än säkra arbetsförhållanden. Utför därför en omfattande säkerhetsinspektion av dina maskiner minst en gång om året. Gör det även till en vana att göra en visuell inspektion av maskinen före varje jobb.

En bra idé att skapa förebyggande rutiner kring hur ni kan identifiera och hantera risker redan innan en brand bryter ut. Kostnaderna för högkvalitativa och regelbundna inspektioner är garanterat betydligt mindre än en omfattande brand - både för företagets ekonomi och i lidande för de anställda.

Särskilt brandfarliga miljöer

Dina maskiners driftförhållanden och driftmiljö påverkar risken för brand. När du exempelvis arbetar i dammiga eller brandfarliga miljöer, kan maskiner behöva regelbunden tvättning och rengöring för att minimera riskerna. 

Kom ihåg! Om du ska utföra brandfarligt arbete ute i skog och mark måste du alltid inhämta tillstånd från markägaren. Vid skogsbrandsvarning ska även brandfarligt arbete godkännas av räddningstjänsten.

Kolla följande noggrant när du arbetar med redskapet:

 1. Att tillsatsvärmarens och avgassystemet är intakt och att det inte finns brännbart material i anslutning till maskinen.

 2. Att elkablar, särskilt på eftermonterade delar, är skyddade, att isoleringen är intakt och att de inte riskerar att nötas.

 3. Att elektriska kontakter och säkringar är täta.

 4. Att det finns tillräckligt kraftiga ledningar för att förse den eftermonterade utrustningen med el. För tunna ledningar värms lätt upp!

 5. Att det inte finns läckor i bränslesystemet eller hydrauliken.

 6. Att det inte finns brännbart material i anslutning till maskinens heta delar.

 7. Att bottenpansar och kylargaller är rengjorda.

 8. Att ljudisoleringen av motorrummet är rätt monterad och sitter fast ordentligt.

 9. Att städningen av arbetsplatsen, brandbevakning under arbetet och efterbevakning utförs ordentligt samt att släckutrustningen är underhållen.

 10. Att brandanvisningarna följs.

Beställ en kostnadsfri brandskyddsbesiktning

Som kund hos oss kan du beställa en kostnadsfri brandskyddsbesiktning genom våra samarbetspartners. Denna förmån kan utnyttjas av dig som försäkrat dina motorredskap och arbetsmaskiner hos oss.

Hitta närmaste verkstad

Brandsläckarkrav för bussar och arbetsmaskiner