Mitt företagsfordon har råkat ut för någon annan skada

Buckla på parkeringsplatsen, krock med träd eller djur. Stöld av fordonet, skadegörelse eller annan skada där endast ditt eget fordon skadats. Vi hjälper dig att få ditt fordon i skick med hjälp av din kaskoförsäkring.

Skadorna på fordonet inspekteras på reparationsverkstaden. Verkstaden tar hand om skadeinspektionen med If.

Anmäl fordonsskada

Fyll i anmälan om fordonsskada via If Företagsfoldern. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du fylla i anmälan om fordonsskada här.
Storkund: Fyll i anmälan om fordonsskada i If Login

Anmäl företagets fordonsskada

Du får snabbast betjäning genom att fylla i anmälan om fordonsskada via If Företagsfoldern.

Logga in

Jag behöver bärgningshjälp

Bilen ligger i diket eller är inte i kördugligt skick och måste bogseras till reparationsverkstaden.

Bärgningstjänst

Kollision

Trafikförsäkringen ersätter fordons- och egendomsskador som orsakats utomstående samt personskador, om du t.ex. kolliderat med ett vägmärke, kört in i väggen eller krockat med ett träd. För skador på ditt eget fordon kan du söka ersättning från kaskoförsäkringen.

Förhindra ytterligare olyckor

Lägg vid behov ut en varningstriangel och koppla på fordonets nödblinkers. I en nödsituation får du hjälp på nödnumret 112.

Har det uppstått personskador?

Om du själv eller någon annan person är skadad och behöver omedelbar hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.

Du kan i andra fall anmäla personskadorna i samband med skadeanmälan efter att du kommit tryggt bort från händelseplatsen.

Kontrollera skadorna på ditt fordon och om fordonet är i kördugligt skick

Se efter vilka skador fordonet fått. Du kan också ta fotografier av skadorna. Innan du fortsätter färden med din bil, kontrollera åtminstone:

 • strålkastarna
 • däcken
 • att det inte rinner någon vätska från bilen
 • att sikten genom vindrutan är fri
 • att ingen varningslampa lyser på instrumentbrädan
 • att det inte hörs några främmande ljud från bilen

Om din bil inte är i kördugligt skick

Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Om du endast behöver bärgningshjälp, ring direkt Ifs bärgningstjänst på numret 010 19 18 40. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Om din egen bil också har fått skador eller om du orsakats kostnader för att fortsätta färden, kan du göra skadeanmälan också senare efter att du kommit tryggt bort från händelseplatsen. Gör skadeanmälan via If Företagsfoldern. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du göra anmälan med blanketten för fordonsskada. Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder.

Om din bil är i kördugligt skick

Du kan anmäla eventuella skador på din bil också senare, efter att du kommit tryggt bort från händelseplatsen. Gör skadeanmälan via If Företagsfoldern. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du göra anmälan med blanketten för fordonsskada. Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder.

Vi skickar anvisningar för hur du ska gå till väga.

Vi kontaktar vid behov den andra parten i skadan. 

Du kan också ringa vår ersättningstjänst på numret 010 19 16 00 och anmäla din fordonsskada vardagar kl. 8–17.

Om motparten har orsakat skadan

Skadorna på ditt fordon ersätts av motpartens trafikförsäkring.

 1. Motparten ska anmäla skadan till sitt försäkringsbolag som därefter ersätter dina skador. 
 2. Du kan alltid anmäla skadan till oss även om du inte orsakat den. Du kan använda egen kaskoförsäkring för att reparera skador på ditt fordon.

Eventuella personskador ersätts av den skyldiges trafikförsäkring. Ta i så fall kontakt med den skyldiges trafikförsäkringsbolag.

Skadegranskning

Skadorna på fordonet inspekteras på reparationsverkstaden. Verkstaden tar hand om skadeinspektionen med If.

Fordonsskador som förorsakats av naturfenomen

Helkasko ersätter plötsliga och oförutsedda skador på fordonet till följd av ett naturfenomen, såsom

 • skador som en hagelskur orsakat fordonets lackering
 • skador som orsakats av ett träd eller en gren som fallit i en storm
 • skador på ett parkerat fordon till följd av översvämning
 • bärgning av fordonet i trygghet på grund av stigande vatten.

Försäkringen ersätter inte

 • skador som orsakats vid körning med fordonet på väg som är under vatten
 • skador som orsakats av regnvatten som kommit in i fordonet genom en öppen dörr eller ett öppet fönster
 • skador som orsakats av köld, hetta eller snöns/vattnets tyngd.

Kollision med älg

Anmäl skadan till nödcentralen 112 genast på skadeplatsen, om någon har skadats. Anmäl alltid en älgkrock eller om du misstänker att djuret har skadats vid kollisionen. Om djuret blir kvar på vägen, varna den övriga trafiken med varningsblinkers och lägg ut en varningstriangel. Om djuret är utanför körbanan, märk ut kollisionsplatsen synligt för polisen och jaktvårdsföreningen eller uppge de exakta GPS-koordinaterna.

Vid behov måste ett lidande djur avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt. Beakta ändå att ett skadat stort rovdjur kan vara farligt. Polisen ansvarar för att hjälpa större skadade vilda djur. Lämna inte bilen förrän hjälpen har anlänt till platsen.

När du kommit tryggt bort från händelseplatsen, gör skadeanmälan via If Företagsfoldern. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du göra anmälan med blanketten för fordonsskada.

Stöld eller skadegörelse

 1. Gör skadeanmälan via If Företagsfoldern. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du göra anmälan med blanketten för fordonsskada.
 2. Vi skickar anvisningar för hur du ska gå till väga.

Om det är fråga om stöld eller någon annan uppsåtlig skadegörelse på ditt fordon ska du också göra en polisanmälan.

Brand

Som brandskada ersätts brandskador på fordonet som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag enligt försäkringsvillkoren.

Allmänna instruktioner i brandsituationer

En eldsvåda tänds och sprider sig snabbt. Det viktigaste är att hålla sig lugn och agera med eftertanke.

De som är i omedelbar fara skall räddas och andra som är i närheten skall varnas.

Försök att släcka elden när den ännu är under kontroll.

Håll dig lågt och undvik att andas in rök. Närma dig branden bara om du har brandsläckningsredskapen färdig att användas. Använd inte vatten för att släcka en fettbrand eller elapparater med spänning.

Om initiala brandsläckningen inte lyckas, om den inte kan utföras eller om branden inte kan släckas helt, ring 112 från ett tryggt ställe utanför brandplatsen.

Kontaktuppgifterna till fordonsersättningar för företag:​​

TELEFON
010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)
+358 10 19 16 00

E-POST
yritysajoneuvokorvaukset@if.fi

ÖPPETTIDER
må-fr kl. 8.00-17.00

Du kan också skicka de handlingar som hänför sig till skadan per post:

If Vakuutus
Yrityskorvauspalvelu/Ajoneuvovahingot
5012014-419
PL 2012
00003 VASTAUSLÄHETYS