If sjukvårdsnätverk

När du som arbetsgivare eller anställd behöver vård, kan du söka dig till en av våra samarbetspartners inom sjukvården. De hjälper dig vidare.

Vårt rikstäckande nätverk av läkarcentraler är tillgängligt för alla företagets anställda när arbetsgivaren har försäkrat sina anställda med våra personförsäkringar såsom arbetsolycksfallsförsäkring, hälsoförsäking eller andra personförsäkringar.

Beroende på försäkring, sök dig till vård antingen direkt till vår samarbetspartner eller genom företagshälsovården. Kom ihåg att nämna att du har en försäkring via If, när du söker dig till läkarcentralen.

Här hittar du våra samarbetspartners

Våra personförsäkringar för företag

 • Arbetsolycksfallsförsäkring

  Ger dig och dina anställda bra försäkringsskydd vid olycksfall eller yrkessjukdomar. 

  Bekanta dig
 • Distansarbetsförsäkring

  Distansarbete blir allt vanligare - säkerställ rätt skydd med en försäkring som täcker distansarbete.

  Läs mer
 • ArPL-försäkring

  Du får både företagarens pensionsförsäkring FöPL och anställdas ArPL försäkring via oss.

  Mer om ArPL