ArPL-försäkring för anställda

Du får dina anställdas ArPL-försäkring via oss, beviljad av Varma

Begär offert Ring oss

För dina anställda ArPL

Enligt ArPL (lagen om pension för arbetstagare) försäkras allt arbete i anställningsförhållande inom den privata sektorn, oavsett bransch eller anställningens längd. I egenskap av arbetsgivare ska du ordna pensionsskydd för dina anställda genom att lämna in en försäkringsansökan till Varma under den månad som följer på löneutbetalningen. Arbetet ska försäkras enligt ArPL, då

  • det är fråga om ett anställningsförhållande
  • den anställda är 17–67 år
  • den lön som betalas för arbetet är minst 60,57 euro/månad år 2020.

I allmänhet är dina anställdas inkomst som bestämmer pensionen samma som den beskattningsbara inkomsten i förskottsinnehållningen.

Den anställdas nationalitet har ingen betydelse. Arbete som utförs i Finland försäkras i allmänhet i Finland oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens medborgarskap.

Mer information om ArPL-försäkring

ArPL för visstidsanställda

Om du avlönar en anställd i ett tidsbundet anställningsförhållande och lönesumman är mindre än 8 676 euro för 6 månader, är du en s.k. tillfällig arbetsgivare. Du kan då smidigt sköta ArPL-försäkringen för din tillfälliga arbetstagare och betala försäkringsavgiften i Varmas kortjobbstjänst.

Allmänt om arbetspensionsförsäkrande

I Finland är arbetspensionsförsäkrande organiserat via privata försäkringsbolag, som tar hand om arbetspensionsförsäkringen som är en del av socialförsäkringen. Pensionen är en förmån som måste ansökas om och som räknas som beskattningsbar inkomst. Arbetspensionsförsäkringens syfte är att skydda utkomst vid inträffande av långvariga skador, som orsakats på grund av olika risker, till exempel arbetsoförmåga. Vi på If tar hand om företagens arbetspensionsförsäkrande via vår partners, arbetspensionsbolaget Varmas ArPL- och FöPL-försäkringar.

För företagaren FöPL

Du vet väl, att FöPL-försäkringen är företagarens viktigaste försäkring? För den tid som du är verksam som företagare ska du ta en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Din pension tillväxer utifrån FöPL-försäkringen och den arbetsinkomst som du fastställt för försäkringen inverkar också på din övriga sociala trygghet.