Coronaviruset oroar - information för våra företagsförsäkringskunder

Avbokningar av resor för företagsförsäkringskunder

Våra företagsförsäkringskunder är oroliga för att resa på grund av coronaviruset. Vi förstår oron och följer situationen noggrant.

Världshälsoorganisationen WHO har definierat coronavirus epidemin som en pandemi. Enligt Utrikesministeriet bör därför särskild försiktighet vidtas vid alla resor utomlands och att resor gärna bör undvikas. Följ läget på utrikesministeriets hemsidor här.

Hur kompenseras avbokade affärsresor?

If kompenserar avbokningar av affärsresor från Finland till utlandet och inrikesresor när resan börjar mellan 13.3.-31.5.2020. Resan måste vara bokad senast den 12.3 och måste avbokas mellan 13.3. – 26.3.2020. Se tabellen nedan för regioner, tider och undantag.

Företagets reseförsäkring täcker endast det som inte täcks av researrangören, flygbolaget, resebyrån, hotellet eller tjänsteleverantören. Kontrollera gärna avbokningsreglerna för dessa enheter för att få ersättning från dem innan du skickar in en ersättningsansökan till If.

Om flygbolaget har avbokat flyget på grund av coronaviruset eller av kommersiella skäl, bör kompensation begäras endast från flygbolaget, inte försäkringsbolaget.

Hur kompenseras avbokade affärsresor?

Resmål Tidpunkt då resan senast börjar Tidpunkt då resan senast bör vara bokad Tidpunkt då resan bör avbokas
Resor utomlands och inrikes (se undantag nedan)
13.3. - 31.5.2020 12.3.2020 13.3. - 26.3.2020
Resor till Nord-Italien till Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Aosta Valley, Veneto eller Marche
9.4.2020 9.3.2020 9.3. - 23.3.2020
Resor till Kina, Hong Kong eller Macao
31.1.2020 7.2.2020 senast 3.3.2020

Om du är påväg på resa senare än de ovannämda datumen, kommer avbokningar eller avbrott i resa inte att kompenseras. Följ situationen på vår webbplats för att hålla dig uppdaterad gällande regler och ändringar.

Om du sedan tidigare har avbokat resan (innan de datumen som anges ovan), kommer ersättning av en redan avbokad resa inte att betalas i enlighet med de instruktioner gällande resten av världen som kommit i efterhand.

Hur kompenseras avbrott i affärsresor?

Ett villkor för kompensering vid avbrott av affärsresa är att den försäkrades hemmyndighet har beordrat personen att återvända till sitt hemland. Återvändning till Finland från utlandet kan ersättas, förutsatt att Finland är ditt hemland. Som kostnader för avbrott räknas de extra, rimliga och nödvändiga resekostnader för att den försäkrade ska kunna ta sig till sitt hemland.

Som avbrottskostnader räknas inte kostnader för boende, resor eller andra utgifter som uppkommit efter avbrottet. Dessa kan till exempel orsakas av att personen med en utländsk befattning, vid återvändning till sitt hemland, måste ordna tillfälligt boende för sig själv. Sådana utgifter samt resan tillbaka till tjänstedestinationen ersätts inte.

För att kompensation av avbrott i affärsresor ska kunna tillämpas bör den försäkrade befinna sig på en arbetsresa eller befattning utomlands under de tidpunkter som nämnts ovan. Evakuerings- och avbrottskyddet gäller ej för coronaviruset, ifall resor görs vid en senare tidpunkt än de som nämnts.

Hur kompenseras avbrott i affärsresor?

Resmål Tidpunkt för resan Tidpunkt då resmålet senast måste avlägsnas för att avbrottskyddet ska täcka
På resa eller uppdrag: Utomlands, andra områden än nedan.
14.3.2020 28.3.2020
På resa eller uppdrag: Norra-Italien i Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Aosta Valley, Veneto eller Marche
9.3.2020 23.3.2020
På resa (ej uppdrag): Kina
18.2.2020 3.3.2020
På uppdrag: Kina i Hubei provinsen
18.2.2020 3.3.2020

Avbrott i inrikes affärsresor återbetalas inte, dvs. om den försäkrade är bosatt i Finland och är på en inrikes affärsresa i Finland och vill avbryta resan och återvända hem.

Personer som befinner sig i Finland på uppdrag av sitt hemland kan få ersättning under förutsättningen att personens hemland ber personen att återvända hem.

Har du frågor angående din reseförsäkring och behöver vår hjälp? Ring oss på +358 10 19 16 00.

Vi följer myndigheternas råd noga och uppdaterar informationen därefter.

Uppdaterad 7 maj 2020