Coronaviruset oroar - information för våra företagsförsäkringskunder

Världshälsoorganisationen WHO har definierat coronavirus epidemin som en pandemi. Enligt Utrikesministeriet bör därför särskild försiktighet vidtas vid alla resor utomlands och att resor gärna bör undvikas. Följ läget på utrikesministeriets hemsidor här.

Vad gäller för tjänstereseförsäkring och försäkring för utlandsplacering?

Våra företagsförsäkringskunder är oroliga för att resa på grund av coronaviruset. Vi förstår oron och följer situationen noggrant.

Om du blir sjuk med Covid-19

Reseförsäkring och försäkringen för utlandsplacering gäller som vanligt om du blir sjuk eller är med om en olycka under din resa. Båda försäkringarna täcker sjukvårdskostnader om du smittas av Covid-19 under din resa.

Avbokning av resan

 Om du blir sjuk innan resans början och sjukdomen hindrar dig från att resa, kan du ansöka om ersättning från din reseförsäkring. Först och främst ska du avbryta din resa och ansöka om återbetalning från researrangören eller resebyrån. Var beredd att ge oss ett läkarintyg som visar att du har smittats av Covid-19.

Reseavbokningar kompenseras också om destinationslandet är enligt försäkringsinnehavarens hemland av myndigheterna föremål för reserestriktioner och avråds från att resa till. Villkoret för återbetalning är dock att reseförbudet eller rekommendationen har trätt i kraft efter bokningen eller efter att försäkringen erhållits.

Coronavirus testning

Reseförsäkringen och försäkringen för utlandsplacering täcker coronavirusprov utförda av en läkare. Detta kräver dock att du har symtom som tyder på att du kan ha smittats och att du redan har börjat din resa, dvs. du får symtom under resan.

Coronavirus vaccin

Reseförsäkringen täcker inte vaccination för Covid-19. Försäkringen för utlandsplacering täcker Covid-19- vaccination om försäkringstagaren har utökat täckningen med ett separat tilläggsskydd.

Behöver du hjälp?

Du kan nå oss genom att ringa +358 10 19 16 00.