Du får bästa nytta av If Företagsfoldern, när du väljer den omfattande tjänsten

I den omfattande versionen av If Företagsfoldern finns allt det här:

  • försäkringsbrev jämte villkor
  • försäkringarnas utfallsförfrågningar
  • en sammanställning över företagets försäkringar
  • en sammanställning över anmälda skador
  • förhandsifyllda blanketter för skadeanmälan och ändringar i försäkringsskyddet.

Fakturorna skickar vi dig emellertid på traditionellt sätt per brev.

Alla försäkringsbrev finns samlade i If Företagsfoldern för ditt företag. Här hittar du alltid den senaste informationen om allt som rör företagets försäkringar. Också alla de personer i ditt företag som behöver uppgifterna hittar dem lätt – oberoende av tid och plats.

Begränsad tjänst

Du kan också välja den begränsade tjänsten. Då hittar du i din If Företagsfolder endast en sammanställning över företagets försäkringar och de skador som anmälts samt förhandsifyllda blanketter för skadeanmälan och ändringar i försäkringsskyddet. Försäkringsbreven, försäkringsvillkoren och fakturorna skickar vi på traditionellt sätt per brev.

Du kan logga in på If Företagsfoldern med ditt användar-ID och lösenord eller med dina personliga bankkoder.