Användning av bankkoder

Så här använder du dina personliga bankkoder för att logga in på If Företagsfoldern

Du kan logga in på If Företagsfoldern med dina personliga bankkoder. Bankkoderna används endast för att identifiera dig som folderanvändare.

Du kan logga in med följande bankers koder:

 • Sampo Bank
 • Andelsbanken
 • Nordea
 • Ålandsbanken
 • Sparbanken
 • Lokalandelsbanken
 • Handelsbanken
 • S-Banken

Gör så här:

 1. Gå till din egen webbank genom att klicka på bankens logo. Banken identifierar dig via dina bankkoder.
 2. Innan du går vidare till If Företagsfoldern ber banken om ditt tillstånd att förmedla din personbeteckning och ditt namn till If. Uppgifterna överförs via en skyddad förbindelse.
 3. Obs! För att du ska kunna logga in med dina bankkoder på If Företagsfoldern, måste din personbeteckning finnas inmatad i If Företagsfolderns användaruppgifter.