Seuratoiminnan vastuuvakuutus

Suomen Metsästäjäliitto on yhteistyössä Ifin kanssa kehittänyt liiton jäsenseuroja varten metsästysseuratoiminnan vastuuvakuutuksen. Vakuutus on ollut voimassa jo vuodesta 1991.

Metsästysseuratoiminnan vastuuvakuutus on Suomen Metsästäjäliiton jäsenetuus, josta ei aiheudu jäsenistölle erillis- tai lisäkuluja.

Vakuutuksen luonne ja sen korvauspiiri

Vastuuvakuutus on nimenomaan yhdistystoiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon liiton jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan toiminnassaan vahinkoa. Korvattavia vahinkoja ovat henkilö- ja esinevahingot. Ollakseen korvattava, vahingon tulee olla aiheutunut nimenomaan seuratoiminnasta, eli toiminnasta, joka perustuu joko seuran toimintasuunnitelmaan tai vuosikokouksen, johtokunnan tai jaoston päätöksellä seuran nimissä tapahtuvaan toimintaan. Vakuutus kattaa myös liiton koulutustoiminnan. Seuratoiminnan vastuuvakuutus ei siis kata vahinkoja, jotka tapahtuvat yksittäisten jäsenten omissa nimissään harrastaessa.

Seuratoiminnan vastuuvakuutuksen korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkoa kohden on 504 564 euroa. Seuran omavastuu on 200 euroa jokaisessa vahingossa. Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on kirjoitettuna erillisissä vakuutusehdoissa ja sitä säätelevät myös yleiset sopimusehdot ja vakuutussopimuslaki.

Vahinkoesimerkkejä

Esimerkki 1

Suomen Metsästäjäliiton jäsenseura X oli ottanut paikalliselta tieviranomaiselta tehtäväkseen kylänsä tievarsien raivaamisen. Savotoinnin yhteydessä sovittu ja siihen tarvittava liikenteenohjaus petti, autoilija joutui väistämään ojaan raivaajia ja heidän kaatamiaan joutopuita. Auto vaurioitui, kuski onneksi ei. Autossa ei ollut ns. kaskovakuutusta.

Seura X todettiin syylliseksi turmaan ja seuratoiminnan vastuuvakuutus korvasi auton korjauksen ja seura X maksoi 200 euron omavastuun.

Esimerkki 2

Jäsenseura X kutsui jahtivieraakseen hirvenmetsästykseen naapuriseuransa puheenjohtaja Y:n. Puheenjohtaja Y määrättiin torniin passipaikassa 12. Passitorniin kiivetessä tapahtui tapaturma. Tornin runkotolpat olivat lahonneet ja se kaatui metsästäjineen sillä seurauksella, että puheenjohtaja Y:ltä katkesi käsi ja hänen kivääristään tukki ja kiikari.

Puheenjohtaja Y:llä ei ollut tapaturmavakuutusta eikä kotivakuutusta kiväärilleen. Liiton ottama seuratoiminnan vastuuvakuutus korvasi vahingot omavastuulla (200 euroa) vähennettynä.

Esimerkki 3

Hirvenhiihtokilpailua edeltäneenä yönä sää oli muuttunut todelliseksi lentokeliksi ja ladun pari laskua hengenvaarallisiksi. Asiaa ei aamulla kilpailujärjestelyjen tuoksinassa huomattu ja laskut jäivät vaille varoitusmerkkejä ja/tai muita hidastimia. Ensimmäiset hiihtäjät kaatuivat hyvin vakavin vahinkoseurauksin, kilpailut keskeytettiin turvallisuusperustein.

Seura X:lle syntyi korvausvelvollisuus, liiton vastuuvakuutus korvasi vahingot seuran puolesta.

Esimerkki 4

Seura X:n jäsenten Villen ja Kallen koirat pääsivät hirvikaadolla tappelutilanteeseen. Kallen koira sai pahimmat puremavammat ja joutui ommeltavaksi naapuripaikkakunnan eläinklinikalle, minkä jälkeen sille määrättiin kallis lääkitys ja sairaslomaa. Korvausta haettiin seuratoiminnan vastuuvakuutuksesta.

Esimerkki 5

Seura X:ssä on kaikkiaan 212 jäsentä. Seura on Suomen Metsästäjäliiton jäsen, mutta ilmoittanut piirinsä kautta liittoon jäseniksi vain 12 aktiivikilpailijaansa. Talkootapahtumassa syntyi merkittävä, mutta korvattava vastuuvahinko. Vahinkoselvittelyssä ilmeni ristiriita todellisen ja liittoon ilmoitetun jäsenmäärän välillä. Epäsuhta jäsenmäärissä osoittautui tietoiseksi kustannussäästäväisyydeksi.

Vahinko korvattiin seuratoiminnan vastuuvakuutuksesta todellisen ja liittoon ilmoitetun jäsenmäärän suhteessa.

Toimintaohjeita, jos vahinko sittenkin yllättää

 • Säilytä malttisi, älä pakene, älä hermostu, älä hätäänny, säilytä toimintakykysi.
 • Pelasta, varjele, varoita, pelasta ensin ihmiset, sen jälkeen omaisuus.
 • Estä lisävahingot, varoita, varjele, hoida hälytykset, opasta pelastushenkilöstöä.
 • Tee tarvittavat viranomaisilmoitukset, tapauksesta riippuen poliisi- ja palotoimelle jne.
 • Kerro tapaus seurasi johdolle, mikäli se on tapahtunut seuran toiminnoissa ja/tai sen nimissä.

Kun pahin on ohi, ja olet ollut tapauksesta yhteydessä seurasi puheenjohtajaan ja/tai sihteeriin, ottakaa viipymättä yhteys Ifin vastuuvakuutuspalveluun p. 010 514 36 46, jossa:

 • Kerro kyseessä olevan Suomen Metsästäjäliiton seuratoiminnan vastuuvakuutuksella käsiteltävä vahinko. Vakuutussopimusnumeron SP1307958.2.1 ilmoittaminen jouduttaa asiaa
 • Pyydä täytettäväksi vahinkoilmoitus, anna siihen kaikki tiedot tapahtumasta mitään siihen
 • Vahinkoilmoitus tulee tehdä Ifiin Suomen Metsästäjäliiton ja seurasi nimissä ja seuran yhteystiedoin sen nimenkirjoittajan täyttämänä ja allekirjoittamana
 • Asian käsittelyä nopeuttaa ja edesauttaa, mikäli vahinkoilmoituksen liitteeksi on hankittu piirisi toiminnanjohtajan todistus seurasi kuulumisesta Suomen Metsästäjäliittoon
 • Varaudu selvityttämään myös mahdollinen oman korvausvelvollisuutesi syntyminen yksityishenkilönä tapahtumaan ja henkilökohtaisten vastuuvakuutustesi osuus vahinkojenkorvaamisessa

Ifissä vahinkoilmoituksen saavuttua:

 • Selvitetään seuran puolesta ko. vahingon korvattavuus ja tarvittaessa sen määrä.
 • Opastetaan vahingonkärsinyttä lisävahinkojen torjumisessa ja vahingon seuraamusten kuntoon saattamisessa.
 • Opastetaan vahinkoasian hoitamisessa yhtiön kanssa (vahingon mahd. lisätiedot, asiapaperit jne.).
 • Korvataan vahinko vakuutuksen omavastuulla vähennettynä vahingon kärsineelle.
 • Ellei vahinko ole korvattava, lähetetään perusteltu kielteinen korvauspäätös kirjallisena.
 • Korvauspäätös lähetetään aina kirjallisena sekä vahingonkärsineelle että vakuutetulle metsästysseuralle.

Todistuksen seuran kuulumisesta Suomen Metsästäjäliittoon saa siltä piiriltä, johon seura kuuluu. Vahinkoilmoitukseen merkittävä sopimusnumero on SP1307958.2.1.

Vastuuvakuutukseen liittyviin kysymyksiin saat vastauksia Ifin numerosta 010 514 36 46.

Seuratoiminnan vastuuvakuutusehdot