Talkoovakuutus

Vakuutuksen numero on SP0001307958.

Metsästäjäliitto on ottanut Talkoovakuutuksen jäsenpiirien ja -seurojen talkootyöhön sekä muuhun palkattomaan työhön osallistuville henkilöille. Vakuutus kattaa talkootyön aikana sekä siihen liittyvien välittömien matkojen aikana sattuneita tapaturmia.

Metsästäjäliiton talkoovakuutus on jäsenetuus, josta ei aiheudu jäsenistölle erillis- tai lisäkuluja.

Vakuutuksen luonne ja sen korvauspiiri

Talkoovakuutus koskee siis Suomen Metsästäjäliiton jäsenpiirien ja -seurojen järjestämiä talkootöitä tai muita palkattomia töitä, kuten esimerkiksi metsästysseuran riistapelto- tai torninrakennustalkoita sekä Metso-nuorisoleireillä ja Metsästäjäliiton metsästysampumakilpailuissa palkattomina toimineille toimihenkilöille tapahtuneita tapaturmia.

Korvattavia vahinkoja ovat Metsästäjäliiton em. tilaisuuksissa talkootyössä aiheutuneet henkilövahingot seuraavasti

  • hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 3 000 euroa (ei omavastuuta)
  • tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 10 000 euroa
  • tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 3 000 euroa

Tämä seloste ei ole täydellinen selvitys tapaturmavakuutuksen korvauksista ja rajoituksista. Tutustu sen vuoksi vakuutusehtoihin.

Korvausta voit hakea netissä korvaushakemuksella tai soittamalla numeroon 010 514 2243.

Vakuutus- ja vahinkoasiat

Vakuutuspalvelutiimi, p. 010 514 2242

Korvauspalvelutiimi, p. 010 514 2243

Postiosoite

If Vakuutus
Yritysten henkilökorvaukset
PL 2026
20025 IF

Talkootyön tapaturmavakuutusehdot

Talkootyön tapaturmavakuutus