Jäsenedut

Ifin asiakkaana saat rahanarvoisia etuja, mm. alennusta vakuutusmaksuistasi If Etuohjelmassa – jopa 16 %. Lisäksi järjestösi on neuvotellut sinulle Suomen edullisimman* henkivakuutuksen.

*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn viimeisin hintavertailu 09/2016

Primus-henki- ja tapaturmavakuutus

Vakuutus on liiton jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu jäsenetu. Sen vakuutusturvista vastaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Hyödynnä reilut Primus-jäsenetusi

Suomen edullisin Primus-henkivakuutus ja -tapaturmavakuutukset ovat järjestösi sinulle neuvottelema etu. Vakuutus antaa turvaa sekä sairauden että tapaturman aiheuttaman kuoleman varalle. Hyödynnä järjestösi neuvottelemat reilut Primus-edut ja lue lisää henkivakuutuksesta.

Primus-vakuutuksen edut:

  • helppo ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen allekirjoittamalla terveydentilailmoituksen
  • Suomen edullisin henkivakuutus
  • tapaturmavakuutukset aina edulliseen hintaan
  • valitse monipuolisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä itsellesi sopivin.

Lapsen tapaturmavakuutus

Nyt saat liikkuvan lapsen tapaturmavakuutuksen noin 3 eurolla kuukaudessa. Vakuutus on voimassa alle 25-vuotiailla 24/7 ja kattaa myös kilpaurheilussa sattuneet tapaturmat 18 ikävuoteen asti. Aina ilman omavastuuta.

Ilmainen lisäetu - Selviytymisturva

Uusiin Primus-henki- ja -tapaturmavakuutuksiin saat veloituksetta lisäetuna 2 000 euron Selviytymisturvan.

Primus-vakuutukseen kuuluva henkivakuutus

Primuksen Kuolemantapausturva sairauden ja tapaturman varalle voidaan ottaa yhden hengen vakuutuksena tai kahden hengen yhteisturvana. Yhden hengen turva voidaan myöntää 15–69-vuotiaille ja pariturva 18–69-vuotiaille. Vakuutusturva on voimassa 70-vuotiaaksi asti. Vakuutusmäärän voit valita itse järjestösi kanssa sovittuun enimmäismäärään asti. Enimmäismäärät vaihtelevat järjestökohtaisesti.

Kuolemantapausturva voi olla tasasummainen, jolloin vakuutusmaksu nousee vuosittain vakuutetun iän myötä. Turvan voit valita myös alenevasummaisena. Tällöin vakuutusmäärä alenee vuosittain vakuutetun iän myötä. Kuolemantapausturvan vakuutusmäärää ja vakuutusmaksua tarkistetaan lisäksi vuosittain elinkustannusindeksiin perustuvilla indeksitarkistuksilla.

Vakuutetun kuoltua Kuolemantapausturvasta maksetaan kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä vakuutuksenottajan nimeämille edunsaajille. Yleensä edunsaajiksi nimetään omaiset, mutta on myös mahdollista erikseen nimetä yksi tai useampia muita henkilöitä edunsaajiksi omaisten sijaan.

Primus-vakuutukseen kuuluva tapaturmavakuutus

Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta

Primuksen Turvaan tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta voit valita vakuutusmäärän järjestösi kanssa sovittuun enimmäismäärään asti. Enimmäismäärät vaihtelevat järjestökohtaisesti.

Tapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään saakka.

Vakuutusturva on voimassa täysaikaisesti. Turvan voit ottaa joko ilman omavastuuta tai valita haluamasi suuruisen omavastuun.

Turva tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta

Primuksen Turva tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta voidaan myöntää työssä käyvälle järjestön jäsenelle tai hänen puolisolleen.

Lyhytaikaisen työkyvyttömyyden turvasta maksetaan päivärahaa omavastuuajan ylittäviltä työkyvyttömyyspäiviltä enintään sovittu määrä ja aika. Korvaus on veronalaista ansiotuloa.

Omavastuuajan pituuden voit valita seitsemästä päivästä alkaen. Omavastuun tarkoituksena on jättää turva ulkopuolelle ne sairauspäivät, joilta työnantaja maksaa palkkaa.

Turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua, prosenttilukuna ilmaistua yleistä haittaa, joka aiheutuu tapaturman aiheuttamasta vammasta.

Voit itse valita vakuutusmäärän järjestösi kanssa sovittuun enimmäismäärään asti. Vakuutuksen voimassa ollessa syntynyt pysyvä haitta korvataan kertakorvauksena, haitta-asteen prosenttiluvun mukaisena.

Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta

Suosittelemme tätä turvaa vain lisäturvaksi laajemmalle, myös sairaudesta aiheutuvan kuoleman kattavalle Primuksen Kuolemantapausturvalle.

Lapsen vakuutus

Lasten Primus on vakuutuspaketti, joka antaa alle 25-vuotiaille lapsille turvaa tapaturmien varalle. Vakuutus kattaa myös kilpaurheilussa sattuneet tapaturmat 18 ikävuoteen asti.

Vakuutuskokonaisuuteen sisältyvät seuraavat turvat:

Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalle

Lääkärin hoitoa vaativien tapaturmien aiheuttamia hoitokuluja korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana enintään 20 000 euron vakuutusmäärään saakka. Turvan voit ottaa joko ilman omavastuuta tai valita haluamasi suuruisen omavastuun.

Turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalle

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua, prosenttilukuna ilmaistua yleistä haittaa, joka aiheutuu tapaturmaisesta vammasta. Vakuutuksen voimassa ollessa syntynyt pysyvä haitta korvataan kertakorvauksena, haitta-asteen prosenttiluvun mukaisena. Voit itse valita vakuutusmäärän, vaihtoehdot ovat 100 000 tai 50 000 euroa.

Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalle

Lasten tapaturmavakuutuksen Kuolemantapausturvan vakuutusmäärä on 5 000 euroa. Turvan tarkoituksena on korvata kuolemantapauksesta johtuvia kuluja, kuten hautauskustannuksia.

If Etuohjelma palkitsee saman tien

Olemme uudistaneet asiakasetujamme, ja hyödyn korjaat sinä. Jo yksi vakuutus tuo sinulle etuja ja säästöä: kotivakuutus tai henkilö- tai pakettiauton kasko riittää, kun vastaanotat vakuutuspostisi vain sähköisesti Omille sivuillesi. Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Samalla kun asiointisi helpottuu, säästät luontoa ja omaa aikaasi.

Reilusti alennusta vakuutusmaksuista

If Etuohjelma on helppo ja selkeä: edut kasvavat asiakkuutesi mukana – saat etuja jo yhdellä vakuutuksella. Voit saada alennusta vakuutuksista 11–16 %. 

Etuohjelma järjestön jäsenelle

Saat alennusta lähes kaikista jatkuvista vakuutuksistasi*. Ifin asiakkaana saat automaattisesti oman If Sopimuksesi, jonka alle kaikki vakuutuksesi kootaan. Näin näet kaikki vakuutuksesi samalla vakuutuskirjalla ja voit maksaa ne yhdellä laskulla. Valitse laskutusväliksi 1, 2, 4 tai 12 kertaa vuodessa – miten sinulle parhaiten sopii.

Jos sinulle sattuu vahinko, voit Omavastuurahalla pienentää omavastuutasi.

Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat Oman palveluneuvojan, joka huolehtii sinun ja perheesi vakuutusasioista. Asioit aina tutun, saman henkilön kanssa. Voit ottaa Oman palveluneuvojasi helposti käyttöösi Omilla sivuilla.

Jos olet nykyinen asiakkaamme ja täytät If Etuohjelman ehdot, saat kaikki edut käyttöösi, kun seuraava vakuutuskautesi alkaa.

If Etuohjelman sisältö vahvistetaan vuosittain. Edut voivat muuttua jos järjestöjäsenyytesi päättyy, Ifin ja yhteistyöjärjestön välinen sopimus muuttuu, tai If Etuohjelman sisältöä uudistetaan.

* Poikkeuksena Primus-vakuutus​​​.

Täydennä vakuutusturvaasi

Järjestösi tarjoamien etujen lisäksi voit täydentää vakuutusturvaasi kätevästi Ifin verkkokaupassa.

Tutustu vakuutuksiin

Ifin asiakkuus kannattaa

Ifin asiakkaana saat paljon muutakin kuin reilut bonukset. Voit saada jopa
16 % alennusta vakuutuksistasi, ja tien päällä apua on tarjolla 24/7.

Tutustu kaikkiin Ifin asiakasetuihin