Järjestövakuutus

Jäsen on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.

Henkilövahinko

  • sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta
  • haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
  • korvaus tapaturmaisesta kuolemasta.

Omaisuusvahinko

  • Matkatavaravakuutus korvaa vakuutuksenottajalle kuljetettavana olevan järjestön, piirien ja yhdistysten omaisuuden ja vakuutetulle järjestötilaisuuteen liittyvästä matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen vahingon.
  • Matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta järjestötilaisuuteen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta.
  • Oikeusturvavakuutus korvaa kulut riita- ja rikosasiain oikeudellisesta hoitamisesta, joka liittyy järjestötoimintaan.
  • Autovakuutus on voimassa, kun vakuutettu on liikkeellä autollaan järjestön asioissa. Vakuutus on toissijainen.

Vahinkoilmoitus

Järjestövakuutuksen piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ole yhteydessä järjestöösi.