Liittovakuutus

Liittovakuutukseesi sisältyy nyt myös määräaikainen 31.12.2022 asti voimassa oleva karanteeniturva.

Karanteeniturva korvaa välttämättömiä majoitus- ja matkakustannuksia, jos sinut asetetaan kohdemaassa karanteeniin altistuksen vuoksi. Turva on voimassa EU- ja Schengen -maissa sekä Isossa-Britanniassa.

Määräaikainen vakuutusturva ei näy järjestön vakuutuksen matkavakuutustodistuksella. 

Nainen istuu lentokentällä laukkujensa kanssa

Vakuutuksen tiedot

Vakuutuksen numero on 201-3099703.

Vakuutettuina ovat

  • liiton alle 68-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin
  • ne Proviisoriyhdistyksen jäsenet, jotka asuvat ulkomailla, mutta työskentelevät vakinaisesti Suomessa.

Jäsenyys määräytyy yhdistyksen sääntöjen perusteella. Yhdistys vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.

Vakuutusturva on sidottu yhdistyksen jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Vakuutus päättyy sen vuoden lopussa, kun vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.

Matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat kulut

Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata

Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen

Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista, vakuutusehdoissa luetelluista syistä.

Viisumitodistus matkustajavakuutuksesta

Jos tarvitset viisumitodistuksen matkustajavakuutuksesta, saat sen soittamalla Ifin asiakaspalveluun