Liittovakuutus

Liittovakuutuksen tiedot

Vakuutuksen numero on 201–4471217.

Vakuutettuina ovat:

  • Paperiliiton työssäkäyvät jäsenet, työvoimaviranomaisten hyväksymät työnhakijat sekä vuorotteluvapaalla ja lomautettuna olevat jäsenet, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin ja joiden kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka myös asuvat vakituisesti Suomessa. Vakituiseksi Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli kuusi (6) kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla. Liittovakuutus ei ole voimassa opiskelijajäsenillä.
  • Jäsenyys määräytyy Paperiliiton sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu Liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Paperiliitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.
  • Kun vakuutettu jää eläkkeelle, vakuutus on voimassa kuluvan vuoden loppuun.

Tapaturmaturvat

Turvat ovat voimassa vapaa-aikana.

Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6 428 euroa tapaturmaa kohti. Turvassa ei ole omavastuuta. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 6 611 euroa. Turvan edunsaajina ovat aina omaiset.

Matkustajaturva

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat kulut

Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata

Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen

Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista, vakuutusehdoissa luetelluista syistä.

Viisumitodistus matkustajavakuutuksesta

Voit pyytää viisumitodistuksen Omien sivujen kautta (Yhteydenotto - Lähetä viesti) tai soittaa asiakaspalveluun

Vuositiedote