Järjestövakuutus

Vakuutusturva jäsentilaisuuksissa

Vakuutuksen numero on SP0001327832.

Toissijaisen kaskon vakuutuksen numero on 0003446040.

Jäsen on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan. Järjestövakuutuksen piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ole yhteydessä järjestöösi vahinkoilmoituksen tekemiseksi.

Henkilövahinko

  • Sairauksien ja tapaturmien hoitokulut korvataan ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta.
  • Haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta on enintään 10 000 euroa.
  • Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 2 000 euroa.

Omaisuusvahinko

Matkatavaravakuutus korvaa vakuutuksenottajalle kuljetettavana olevan järjestön, piirien ja yhdistysten omaisuuden ja vakuutetulle järjestötilaisuuteen liittyvästä matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen vahingon 2 000 euroon asti, rahaa enintään 169 euroa.

Matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta järjestötilaisuuteen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta.

Oikeusturvavakuutus korvaa kulut riita- ja rikosasiain oikeudellisesta hoitamisesta, joka liittyy järjestötoimintaan.

Autovakuutus on voimassa, kun vakuutettu on liikkeellä autollaan järjestön asioissa. Vakuutus on toissijainen.