Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen numero on 201-2464823.

Vakuutettuina ovat

 • Vakuutettuina ovat liiton jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa. Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen.
 • Vakuutus koskee Kylteri Plus –jäseniä, mutta ei muita opiskelijajäseniä.
 • Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että järjestön jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana. Kylteri Plus –jäsenien osalta ei noudateta 10 kuukauden karenssiaikaa. Vakuutustapahtuman perusteena olevien seikkojen tulee kuitenkin aina olla tapahtunut jäsenyyden voimassaolon aikana.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Oikeusturvavakuutus on voimassa myös Pohjoismaiden ulkopuolella asiassa, joka koskee suomalaisen työnantajan tai suomalaisen yhtiön määräysvallassa olevan työnantajan ja työntekijän välistä ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilövahingoissa on 42 000 euroa ja esinevahingoissa 17 000 euroa. Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 350 euroa.​

Vastuuvakuutuksesta korvataan

 • Henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

 • Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.
 • Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu

 • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet ja opastavat ensi hädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
 • Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Enimmäiskorvausmäärä on 7 500 euroa.

Mikäli jäsenen asiaa on ensin yritetty selvittää liiton lakimiehen avustuksella tai liiton lakimies suosittaa ulkopuolisen asiamiehen käyttöä, on jäsen oikeutettu käyttämään asiansa hoitamisessa valitsemaansa asiamiestä ja vakuutusmäärä on tällöin 20 000 euroa.

Omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 20 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 350 euroa. ​

Oikeusturvavakuutus korvaa

 • asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset

 • Vakuutus ei koske asiaa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jos asiaa ei ole riitautettu.
 • Jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ei kustannuksia korvata ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä tahallisuuden osalta hylätyksi.
 • Jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty kokonaan ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista.

Jos tarvitset oikeusturvaa

 • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista.
 • Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Hakemus lähetetään sen jälkeen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus lähetetään lausunnolle liittoon.
 • Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

Lisätietoja


Vastuuvakuutus:
Ifin vastuuosasto, p. 010 514 7474

Oikeusturvavakuutus: Ifin korvauspalvelu, p. 010 19 19 19. Valitse oikeusturva-asiat alavalinnalla 7. Tarkista Ifin asiakaspalvelun aukioloajat

Tarvitsetko vakuutustodistusta? Saat vakuutustodistuksen Ifin asiakaspalvelusta