Potilasvakuutus

Vakuutus kattaa kaikkien Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:n​ jäsenten (pois lukien opiskelijajäsenet) yhtiömuotoisen toiminnan sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan. Vakuutus ei kata avustajaa eikä työntekijää.

Missä vakuutus on voimassa?

Potilasvahinkovakuutus on voimassa Suomessa.

Mitä vakuutus korvaa?

Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon (potilasvahingon).

Yleistietoa Potilasvakuutuksesta saat Potilasvakuutuskeskuksesta.​