Liittovakuutus

Liittovakuutuksen tiedot

Vakuutusnumero on 205–3287122.

Vakuutettuina olevat liiton jäsenet

  • Vakuutettuina ovat Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry:n (myöhemmin Liitto) alle 68-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin ja joiden kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa, ja jotka myös asuvat vakituisesti Suomessa. Vakituiseksi Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli kuusi (6) kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla. 
  • Jäsenyys määräytyy Liiton sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu Liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.
  • Kun vakuutettu jää eläkkeelle, vakuutus on voimassa kuluvan vuoden loppuun.

Tapaturmaturvat

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen.

Turva tapaturman hoitokulujen varalta
Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 20 000 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa on 50 euron omavastuu. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta
Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 22 814 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.

Matkustajaturva

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat kulut
Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata
Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen
Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista, vakuutusehdoissa luetelluista syistä.

Viisumi- tai matkustajavakuutustodistus matkustajavakuutuksesta

Voit pyytää todistuksen Omien sivujen kautta (Yhteydenotto - Lähetä viesti) tai soittamalla asiakaspalveluun.

Vuositiedote