Järjestövakuutus

Vakuutuksen numero on SP0001328018, toissijainen kasko 0005506860.

Vakuutettuina ovat

 • hallinnon jäsenet
 • toimihenkilöt
 • luottamus- ja yhdysmiehet
 • muut järjestön henkilöjäsenet
 • järjestön järjestämät kokous- ja koulutustilaisuudet ja luennoitsijat.

Jäsen on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.

Henkilövahinko

 • sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta
 • haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
 • korvaus tapaturmaisesta kuolemasta.

Omaisuusvahinko

 • Matkatavaravakuutus korvaa vakuutuksenottajalle kuljetettavana olevan järjestön, piirien ja yhdistysten omaisuuden ja vakuutetulle järjestötilaisuuteen liittyvästä matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen vahingon.
 • Matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta järjestötilaisuuteen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta.
 • Oikeusturvavakuutus korvaa kulut riita- ja rikosasiain oikeudellisesta hoitamisesta, joka liittyy järjestötoimintaan.
 • Autovakuutus on voimassa, kun vakuutettu on liikkeellä autollaan järjestön asioissa. Vakuutus on toissijainen.

Vahinkoilmoitus

Järjestövakuutuksen piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ole yhteydessä järjestöösi.