Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen numero on 201-2464956.

Vakuutettuina ovat

yhdistyksen jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa. Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen.

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 42 000 euroa ja varallisuusvahingoissa 17 000 euroa. Omavastuu on 200 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan:

 • henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset:

 • Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.
 • Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu:

 • Ota ensimmäiseksi yhteys yhdistykseesi, joka antaa toimintaohjeet ja opastaa ensi hädässä. Yhdistys selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa yhdistys opastaa avuntarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan yhdistyksestä edelleen Ifiin.
 • Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Enimmäiskorvausmäärä on 15 000 euroa. Omavastuu on jokaisessa vahinkotapahtumassa 10 % vahingon määrästä.

Oikeusturvavakuutus korvaa:

 • Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset:

 • Vakuutus ei koske asiaa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jos asiaa ei ole riitautettu.
 • Jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ei kustannuksia korvata ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä tahallisuuden osalta hylätyksi.
 • Jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty kokonaan ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista.

Jos tarvitset oikeusturvaa:

 • Tee oikeusturvahakemus suoraan Ifiin. Hakemus lähetetään Ifistä lausunnolle yhdistykseen. 
 • Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella yhdistyksen tai Ifin kanssa.

Lisätietoja

Vastuuvakuutus
Ifin vastuuosasto
010 514 7474

Oikeusturvavakuutus
Ifin korvauspalvelu 010 19 19 19. Valitse oikeusturva-asiat alavalinnalla 7. Tarkista asiakaspalvelumme aukioloajat

Vakuutustodistuksen saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme.