Liittovakuutus

Vakuutuksen numero on 201-2054887.

Vakuutettuina ovat:

  • RAT:n alle 68-vuotiaat jäsenet, eläkeläisjäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
  • Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.
  • Kun jäsen täyttää 68 vuotta, vakuutusturva päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 3 398 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 12 757 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.

Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus ja ammatillinen vastuuvakuutus

Jäsenet ovat vakuutettuja myös Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n vapaa-ajan matkustajavakuutuksella ja ammatillisella vastuuvakuutuksella.