Tietoa laitevakuutuksesta

Laiteturva

Laiteturva leasing-omaisuudelle

Vakuutusnumero on SP1357790.

Vakuutusturvan voimassaolo

Tukirahoitus Oy vakuuttaa rahoittamiaan laitteita ja kalusteita, joiden sisällyttämisestä vakuutukseen on kirjallisesti sovittu vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Tukirahoitus Oy huolehtii vakuutuksen ottamisesta, voimassaolosta ja päättymisestä vuokrasopimuksessa sovitulla tavalla. Vakuutus alkaa, kun laite on asennettuna sille tarkoitetussa käyttöpaikassa. Vakuutus päättyy, kun vuokralleottajan sopimus Tukirahoitus Oy:n kanssa päättyy. Vakuutusmaksut veloitetaan vuokralaskutuksen yhteydessä.

Vakuutusturva on voimassa vuokralleottajan toimipaikoissa Suomessa. Vuokralleottajan on vakuutettava laitteiden siirrot, esim. yritysmuutot, erikseen. Lisäksi laitteita hankittaessa tulee varmistaa, että laitteen toimittaja vakuuttaa laitteen kuljetuksen, asennuksen ja mahdollisen koekäytön riskit.

Kannettavien tietokoneiden ja niihin liittyvien oheislaitteiden ja esitystekniikan osalta vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.

Vakuutusturvan laajuus

Vakuutus on täysturvavakuutus, josta korvataan vuokratulle laitteelle tapahtuvia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten palo-, myrsky-, murto-, ryöstö-, vahingonteko-, vuoto- ja rikkoutumisvahinkoja.

Vakuutuksesta ei korvata vähitellen tapahtuvaa vahinkoa, kuten kulumista, syöpymistä tai pilaantumista. Vakuutuksesta ei myöskään korvata esimerkiksi katoamista, unohtamista, hakkeroinnin ja haittaohjelmien aiheuttamia vahinkoja eikä petosta tai muuta vastaavaa vilpillistä menettelyä. Mikäli käyttöjärjestelmät tai ohjelmat sisältyvät vuokrasopimukseen, ei vahingon määrään kuitenkaan lasketa järjestelmän konfiguroinnin, tiedostojen palauttamisen tai vastaavien toimenpiteiden kustannuksia.

Korvauksen määrä

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, korvaus perustuu korjauskustannuksiin. Muussa tapauksessa korvaus perustuu uuden vastaavan laitteen hankintakustannuksiin. Vakuutuskorvaus maksetaan aina Tukirahoitus Oy:lle.

Laiteturvan vahinkokohtainen omavastuu on 400 euroa. Matkapuhelinten ja iPadien osalta omavastuu on 200 euroa/vahinkotapahtuma. Tämän lisäksi vakuutukseen liittyvissä ehdoissa voi olla muita korvauksen määrään vaikuttavia sääntöjä. Rikkoutumisvahinkoihin liittyy ikääntymisen mukaan nouseva ikävähennys, joka alkaa laiteturvassa 48 käyttöönottokuukauden jälkeen lukuun ottamatta puhelinjärjestelmiä, joiden osalta noudatetaan Ifin yleisiä ikävähennyssäännöksiä. Vakuutukseen liittyy myös suojeluohje, joissa on yksityiskohtaisia ohjeita omaisuuden käyttämisestä, hoitamisesta ja säilyttämisestä. Suojeluohjeissa on vaatimuksia erityisesti tulipalon ehkäisemiseksi ja asianmukaisen lukituksen varmistamiseksi. Jos vahinko aiheutuu tai kasvaa sen johdosta, että vakuutuksenottaja laiminlyö nämä ohjeet, voidaan vakuutuskorvausta vähentää.

Sähköpyörien ehto poikkeaa edellä mainitusta. Sähköpyörissä vahinkokohtainen omavastuu on 25% vahingon määrästä, vähintään 400€.

Polkupyörän varkaus

Kun vakuutuksen kohteena on polkupyörä tai sähköavusteinen polkupyörä (maks. 250W), vakuutus korvaa myös sellaisen varkauden, jossa pyörä anastetaan murtamalla pyörän kiinnittämiseen käytetty lukko, vaikka pyörä ei olisikaan lukitussa rakennuksessa. (Ehto 5:1)

Polkupyörä ja sähköavusteinen polkupyörä (maks. 250 W) on lukittava sen poiskuljetuksen estämiseksi kiinnittämällä se tukevalla lukolla kiinteään tai isokokoiseen irtaimeen telineeseen tai vastaavaan rakenteeseen. Lisäksi suositellaan käyttämään toista lukkoa, joka estää pyöräilyn.

Tuntomerkit ja pyörän tunnistetiedot tulee ottaa talteen ja ilmoittaa ne vakuutusyhtiölle vahingon tapahduttua. (Ehto 8.4.1.7)

Sähköpyörissä vahinkokohtainen omavastuu on 25% vahingon määrästä, vähintään 400 EUR.

Toimenpiteet vahingon tapahduttua

Vuokralleottajan tulee viipymättä ilmoittaa vahingosta. Sivulta löytyvät myös tarkemmat ohjeet korvauksen hakemiseen.

Vahinkoilmoituksen yhteydessä tarvitaan aina asiakaskohtainen rahoitus-/vuokrasopimuksen numero sekä vakuutusnumero, joka on SP1357790​.

Vakuutusehdot

Tutustu vakuutusehtoihin (pdf)