Laitevakuutus

leasing-omaisuudelle ja osamaksuomaisuudelle


Vakuutusnumero

Vakuutusnumero leasing-omaisuudelle sekä osamaksuomaisuudelle on sama SP1357690.

Vakuutusturvan voimassaolo

Nordea Rahoitus Suomi Oy vakuuttaa asiakkailleen vuokraamia laitteita ja kalusteita, joiden sisällyttämisestä vakuutukseen on kirjallisesti sovittu vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Nordea Rahoitus Suomi Oy huolehtii vakuutuksen ottamisesta, voimassaolosta ja päättymisestä vuokrasopimuksessa sovitulla tavalla. Vakuutus alkaa, kun laite on asennettuna sille tarkoitetussa käyttöpaikassa. Vakuutus päättyy, kun vuokralleottajan sopimus Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa päättyy. Vakuutusmaksut veloitetaan vuokralaskutuksen yhteydessä.

Vakuutusturva on voimassa vuokralleottajan toimipaikoissa Suomessa. Hankintahinnaltaan alle 100 000 euron arvoisilla laitteilla vakuutus on voimassa Suomessa myös asiakkaan toimipaikkojen ulkopuolella sekä siirtojen aikana. Kalliimpien laitteiden siirrot ja esim. yritysmuutot on vakuutettava vuokralleottajan toimesta erikseen. Lisäksi laitteita hankittaessa tulee varmistaa, että laitteen toimittaja vakuuttaa laitteen kuljetuksen, asennuksen ja mahdollisen koekäytön riskit.
Kannettavien ATK- laitteiden osalta vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.

Vakuutusturvan laajuus

Vakuutus on täysturvavakuutus, josta korvataan vuokratulle laitteelle tapahtuvia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten palo-, myrsky-, murto-, ryöstö-, vahingonteko-, vuoto- ja rikkoutumisvahinkoja.

Vakuutuksesta ei korvata vähitellen tapahtuvaa vahinkoa, kuten kulumista, syöpymistä tai pilaantumista. Vakuutuksesta ei myöskään korvata esimerkiksi katoamista, unohtamista, hakkeroinnin ja haittaohjelmien aiheuttamia vahinkoja, eikä petosta tai muuta vastaavaa vilpillistä menettelyä. Mikäli käyttöjärjestelmät tai ohjelmat sisältyvät vuokrasopimukseen, ei vahingon määrään kuitenkaan lasketa järjestelmän konfiguroinnin, tiedostojen palauttamisen, tai vastaavien toimenpiteiden kustannuksia.

Täydelliset vakuutusehdot on saatavissa Nordea Rahoitus Suomi Oy:ltä.

Korvauksen määrä

Jos vahingoittunut omaisuus on tarkoituksenmukaista korjata, korvaus perustuu korjauskustannuksiin, muussa tapauksessa uuden vastaavan hankintakustannuksiin. Vakuutuskorvaus maksetaan aina Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle.

Nordea Rahoitus Suomi Oy:n asiakkaalla on kussakin toimistokoneiden ja ATK-laitteiden vahingossa omavastuu, jonka suuruus on 400 euroa. Muiden koneiden vahingoissa omavastuu on 1 000 euroa.

Tämän lisäksi vakuutukseen liittyvissä ehdoissa voi olla muita korvauksen määrään vaikuttavia sääntöjä. Rikkoutumisvahinkoihin liittyy ikääntymisen mukaan nouseva ikävähennys. Vakuutukseen liittyy myös suojeluohje, joissa on yksityiskohtaisia ohjeita omaisuuden käyttämisestä, hoitamisesta ja säilyttämisestä. Suojeluohjeissa on vaatimuksia erityisesti tulipalon ehkäisemiseksi ja asianmukaisen lukituksen varmistamiseksi. Jos vahinko aiheutuu tai suurenee sen johdosta, että vakuutuksenottaja laiminlyö nämä ohjeet, voidaan vakuutuskorvausta vähentää.

Toimenpiteet vahingon tapahduttua

Vuokralleottajan tulee viipymättä ilmoittaa vahingosta Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle vahingon tarkastamista varten. Vahinkoilmoituksen voi tehdä tällä sivustolla klikkaamalla sivun ylälaidan Ilmoita kone-, laite- tai kalustevahingosta -otsikkoa. Sieltä löytyy myös tarkempia ohjeita korvauksen hakemiseksi.
Vahinkoilmoituksen yhteydessä tarvitaan aina rahoitus-/vuokrasopimuksen numero sekä vakuutussopimuksen numero.