Ett roligare sätt att ta körkort

Tasku-inssi som stöd när du övningskör

Ladda ner den avgiftsfria appen

App Store Google Play

Så här fungerar appen och hjälper dig att övningsköra

Ladda ner appen redan innan körundervisningen börjar, så får du alla förmåner. Säkerhetsutbildningen ska vara avklarad före övningskörningen. Med hjälp av appen kan du bl.a.

 • behändigt öva för teoriprovet på din telefon
 • registrera rutt, tid och antalet kilometer som du kört
 • avlägga uppgifter som förbereder dig för körprovet
 • få 15 % rabatt vid CAP-Bilskola på säkerhetsutbildningen för den som tar sitt första körkort.
 • Dessutom beviljar CAP-Bilskola dig som använt appen och kört 500 kilometer 15 % rabatt på den riskutbildning som avläggs före körprovet.
 • När du kört 2 000 kilometer och avlagt alla nivåer, kan du delta i körprovet.

Som en del av den nya körkortslagen ska alla som deltar i körundervisning avlägga en säkerhets- och riskutbildning. Vår riksomfattande partner CAP-Bilskola erbjuder dig som använder appen 15 % rabatt på säkerhetsutbildningen. När du gör framsteg i appen får du samma rabatt också på utbildningen i att upptäcka risker.

 • Öva inför teoriprovet

  Öva inför teoriprovet behändigt på din telefon: teoriövningarna har lagts upp så att de motsvarar det teoriprov som Trafi använder.

 • Kördagbok

  Spara enkelt dina körtimmar i appen: appen registrerar tid, kilometer, rutt och datum för dina övningar.

 • Avlägg uppgifter och lär dig

  Avlägg de olika nivåerna och uppgifterna i appen: din körundervisning blir mer målmedveten och du fäster uppmärksamhet vid rätt saker när du övar.

Nya körkortslagen

 • Man får börja övningsköra för körkort redan från 16 års ålder.
 • Undervisningstillståndsläraren behöver inte längre avlägga ett teoriprov och undervisningstillståndet är i kraft 3 år.
 • Bilen ska också framöver vara försedd med en bromspedal för läraren, men kravet på ändringsbesiktning har slopats.
 • Körkortet ändras så att det avläggs i ett steg. Efter avlagt kör- och teoriprov är körkortet permanent.
 • Alla som ansöker om körkort för första gången ska genomgå Utbildning för det första körkortet, vilket är 4 timmar obligatorisk teoriundervisning.
 • Utöver denna utbildning för det första körkortet omfattar körkortet för personbil 8 timmar riskutbildning. Utbildningen består av 4 teoritimmar och 4 körtimmar.

Utbildning för det första körkortet

Utbildningen är en förutsättning för att få börja övningsköra och gäller alla fordonskategorier. Intyget över utförd utbildning ska medtas under övningskörningen. Om du ännu inte avlagt utbildningen för det första körkortet, får du genom appen -15 % rabatt vid CAP-Bilskola.

Riskutbildning

Utbildningen ger ökad färdighet att köra under svåra förhållanden, stöder inlärningen av ett tryggt och ansvarsfullt körsätt och stärker färdigheterna att undvika farliga situationer och risker i trafiken. Det lönar sig att avlägga riskutbildningen kort före körprovet, när föraren redan hunnit utveckla sin körskicklighet.

Mer information om körkort på ajokortti-info.fi. Kom ihåg att du måste ha körkortstillstånd innan du kan anmäla dig till förarexamen.

Ansökan om undervisningstillstånd

Ansökan om undervisningstillstånd görs hos Traficoms avtalspartner Ajovarma. Du kan boka tid på adressen www.ajovarma.fi/tidsbokning. Ta med dig identitetsbevis och körkort, om ditt körkort har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat.

Lärare och elever

En sökande kan beviljas högst tre undervisningstillstånd under en treårsperiod. Om sökanden är förälder, far- eller morförälder, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till den som avlägger körkortet finns emellertid ingen begränsning för hur många undervisningstillstånd som får beviljas.

Undervisningstillståndet kan beviljas två personer och kan omfatta två elever, om läraren eller lärarna är förälder, far- eller morförälder, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till eleven eller eleverna.

Undervisningstillstånd för personbil kan beviljas, när:

 • eleven har fyllt 16 år
 • läraren har fyllt 25 år
 • läraren har haft körkort för kategori B utfärdat i Finland eller i en annan EU- eller EES-stat under minst fem år
 • läraren har inte meddelats körförbud eller temporärt körförbud
 • läraren till sina personliga egenskaper är lämplig för undervisningsuppdrag. Lämplighetsbedömningen görs utifrån de uppgifter som finns i myndigheternas register.

Undervisningsfordonets utrustning

I undervisningsfordonet ska installeras en extra bromspedal och en separat backspegel på utsidan. Fordonet ska också vara försett med märke för undervisningsfordon (vit liksidig triangel, vars sidor har en längd på 16–25 cm). Märket för undervisningsfordon ska fästas på bilens baksida så att det syns tydligt. Kravet på ändringsbesiktning av extra bromspedal har slopats.

Läs mer om undervisningstillstånd

I samarbete med

CAP-Bilskola

CAP-Bilskola

Appen erbjuds av If IT Services

If IT Services A/S, filial i Finland
PL 200
20025 IF

FO-nummer 1964479-7