Terms and conditions

Choose your country and language to read the terms.

Ifin Tasku-inssi -sovelluksen käyttöehdot

Lue nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") huolellisesti ennen kuin asennat tai Tasku-inssi-palvelun ("Palvelu"). Sovelluksen asentaminen ja Palvelun tai Sovelluksen käyttäminen merkitsevät, että hyväksyt nämä Käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, älä asenna Sovellusta tai käytä Palvelua.

1. Johdanto

Nämä Käyttöehdot muodostavat sopimuksen ("Sopimus") Sovelluksen asentajan ja/tai Palvelun tai Sovelluksen käyttäjän sekä If Vahinkovakuutus Oyj:n Suomen sivuliikkeen ("If") välille. Tekstin "Sinä" viittaa Sovelluksen asentajaan ja/tai Palvelun/Sovelluksen käyttäjään

2.

2.1.

Koska Sovellus saattaa sisältää ohjelmiston ja materiaalia, joiden immateriaalioikeudet kuuluvat Ifille tai kolmansille osapuolille, jotka ovat myöntäneet Ifille määrätyt käyttöoikeudet kyseiseen ohjelmistoon ja materiaaliin, olemme asettaneet tiettyjä ehtoja Sovelluksen asennukselle ja käytölle. Jos Sovellukseen sisältyvät kolmannen osapuolen toimittajien ehdot poikkeavat tästä Sopimuksesta, näitä kolmannen osapuolen toimittajien ehtoja sovelletaan ennen Sopimusta.

3. Palvelu

3.1.

Sovelluksen avulla käyttäjä voi pitää kirjaa ajetuista kilometreistä ja ajamiseen tarkoitetusta ajasta. Lisäksi sovelluksessa voi harjoitella teoriakoetta, sekä suorittaa tasoja ja tehtäviä jotka valmentavat liikennettä ja ajokoetta varten. Palvelu toteutetaan laitteeseesi ladattavalla mobiilisovelluksella, joka toimii puhelimissa ja tablet-tietokoneissa.

3.2.

Sovellus on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi, eikä niitä saa levittää, myydä edelleen tai siirtää tai luovuttaa toiselle henkilölle tai organisaatiolle.

4. Tekniset laitteet

4.1.

Sinun on itse omalla kustannuksellasi hankittava, pidettävä käytössä ja huollettava laitteet sekä mahdollisesti tarvittava ohjelmisto, sähköpostiosoite, Internet-liittymä, mobiililiittymä, tekstiviestiominaisuudet sekä mahdolliset muut tarvikkeet.

4.2.

Sinun on lisäksi osoitettava normaalia huolellisuutta ja suojattava tekniset laitteesi asiattomalta käytöltä.

5. Henkilötiedot, sijaintitiedot ja kirjautumistiedot

5.1.

If käsittelee tallentamiasi henkilötietoja Sovelluksen ja Palvelun tuottamiseksi, tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi sekä palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, hoitamiseksi, kehittämiseksi, analysointiin ja tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös Ifin asiakasviestintään ja markkinointiin.

5.2.

If käsittelee Sovelluksen ja Palvelun keräämiä reitti- ja sijaintitietoja Palvelun tuottamiseksi, tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi. Näitä tietoja ei ilman suotumustasi käytetä tai yhdistä henkilötietoihisi mitään muuta tarkoitusta varten. If saattaa luovuttaa tietoja Ifin muille konserniyhtöille edellä mainittuja tarkoituksia varten.

6. Henkilötietojen käsittely ja evästeet

6.1.

If kerää sijaintitietojasi silloin kun käytät palvelua. Sijainti voidaan määrittää GPS:n, Bluetoothin, matkapuhelinverkkojen ja käyttämiesi Wifi-yhteyspisteiden kautta. Käyttämällä palvelua ja sovellusta Sinä hyväksyt, että Ifillä on yllä olevat keinot määrittää sijainti-, ja lokitiedot ja tallentaa nämä tiedot Palvelun tuottamiseksi ja kehittämiseksi.

6.2.

Jos haluat, että palvelussa olevia yhteystietojasi ei käytetä Sovelluksessa tapahtuvaan suoramarkkinointiin Sinun tulee poistaa sovellus.

6.3.

Käyttäjää koskevat kirjautumis- ja sijaintitiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia Palvelu tarjoamiseksi. Ajotietojasi säilytetään kolme vuotta kilometrien tallentumisen jälkeen, jonka jälkeen ne poistetaan. Mikäli palvelun käytöstä olet oikeutettu joihinkin etuihin, If säilyttää myös siihen tarvittavia tietoja, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.

6.4.

If voi aina käsitellä ja hyödyntää Sovelluksen käytöstä saatavia sellaisia tietoja, joiden perusteella Sinua ei voida tunnistaa.

6.5.

Evästeistä lisätietoa sivulla www.if.fi/evasteet

7. Tietosuojaseloste

7.1.

If oudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät Ifin verkkosivuilta www.if.fi/henkilotietojen-kasittely.

8. Palvelun turvallinen ja lainmukainen käyttö

8.1.

Olet itse vastuussa Palvelun ja Sovelluksen käytöstä sekä siinä käytettävistä välineistä ja Laitteista. Lisäksi lupaudut toimimaan Palvelua ja Sovellusta käyttäessäsi seuraavasti:

 1. Noudatat kaikkia liikennesääntöjä ja ajat muutenkin turvallisesti,
 2. Älä käytä sovellusta epäturvallisiin, luvattomiin tai laittomiin käyttötarkoituksiin tai mitenkään niin, että se olisi ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa,
 3. Sijoita Palveluun käytettävät laitteet ja johdot niin, että ne eivät aiheuta vahinkoa, haittaa ajamista tai turvalaitteiden (esimerkiksi turvatyynyn) käyttöä.

9. Dataliikenne

9.1.

Olet vastuussa kaikista mobiilioperaattorisi liittymistä, palveluista ja maksuista, joita tarvitaan Palvelun käyttämiseen, mukaan lukien mahdolliset dataliittymäkulut, maksullisten puhelinnumeroiden maksut, tekstiviestikulut, muut puhelukulut, roaming-maksut tai muut puhelin- tai dataliittymämaksut. Tiettyjä Palvelun toimintoja käytettäessä voi syntyä lisäksi standardiviestipalveluiden maksuja ja muita maksuja.

10. Irtisanominen

10.1.

If pidättää oikeuden irtisanoa Palvelun käyttöön oikeuttavan Sopimuksesi milloin tahansa.

10.2.

Voit milloin tahansa irtisanoa Sopimuksen poistamalla Sovelluksen laitteestasi.

11. Käyttäjätiliä koskevat tiedot

11.1.

Sinun tulee:

 1. antaa Palveluun rekisteröityessäsi Ifille pyydetyt totuudenmukaiset, virheettömät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi, ja
 2. tiedottaa Ifille kaikista muutoksista näissä tiedoissa pitääksesi ne totuudenmukaisina, virheettöminä, ajantasaisina ja täydellisinä joka hetki.

11.2.

Jos annat Ifille totuudenvastaista, virheellistä, ei-ajantasaista tai puutteellista tietoa tai jos Ifillä on kohtuullinen syy epäillä sitä, Ifillä on oikeus katkaista tai lopettaa mahdollisuutesi Palvelun käyttöön.

12. Sovelluksen käyttöehdot

12.1.

Saat sovelluksen käyttöösi sellaisenaan kuin se kulloinkin on.

12.2.

Sinulla ei ole oikeutta:

 1. kopioida tai käyttää Sovellusta tai mitään sen sisältämiä materiaaleja muuhun kuin yllämainittuihin rajoitettuihin tarkoituksiin;
 2. myydä, jakaa tai muulla tavoin siirtää Sovellusta kolmannelle taholle tai tehdä edellä mainittuja asioita Sovellukseen sisältyville materiaaleille;
 3. luoda Sovelluksesta tai siihen sisältyvistä materiaaleista johdannaisteoksia;
 4. käyttää Sovellusta tai mitään sen sisältämiä materiaaleja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin, kuten Sovellusta käyttämällä tuotetun materiaalin myymiseen tai muuhun kaupalliseen käyttöön;
 5. käyttää Sovellusta vastaanottaaksesi tai siirtääksesi laitonta tai loukkaavaa tietoa tai sisältöä tai sellaista tietoa, joka on laiton kopio kolmannen osapuolen tiedosta;
 6. poistaa tai muuttaa mitään Ifin tai sen toimittajien tuotemerkeistä, tuotenimistä, logoista, patenteista tai tekijänoikeuksista tai muista tiedotteista tai merkinnöistä, joita Sovelluksesta löytyy; tai
 7. sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista.
 8. tallentaa tai ladata sovellukseen muita tietoja kuin Sinun sovelluksesi käytöstä saatavia tietoja

12.3.

Olet myös tietoinen, että:

 1. If ei takaa Sovelluksen olevan keskeytyksettä käytettävissä ja että Sovellukseen tallentamasi tiedot saattavat olla esimerkiksi palvelimien huoltokatkoista johtuvista syistä toistaiseksi saavuttamattomissa, tai tiedot ja muu materiaali saattavat ennakoimattomasta syystä tuhoutua tai kadota pysyvästi,
 2. Ifillä on milloin tahansa oikeus korvauksetta muuttaa Sovelluksen käyttöliittymää, toimintoja, ominaisuuksia, sisältöä tai muita piirteitä ilmoittamatta tällaisista muutoksista etukäteen tai lopettaa Sovelluksen saatavilla pitämisen toistaiseksi tai kokonaan,
 3. Sovellus, mukaan lukien sen sisältämä materiaali, toimitetaan "sellaisena kuin se on", ja että If sanoutuu omasta puolestaan ja materiaalin oikeuksien haltijoiden puolesta irti kaikista nimenomaan ilmaistuista tai välillisesti ilmenneistä vakuutuksista ja takuista, jotka koskevat Sovellusta ja siihen sisältyviä materiaaleja tai niiden käytön tuloksia, mukaan lukien Sovellukseen syötetyt tiedot (joko Sinun tai Ifin syöttämät) sekä näiden oikeellisuus, toimivuus, virheettömyys, soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen, soveltuvuus siihen yleiseen tarkoitukseen, johon vastaavia yleensä käytetään tai voidaan käyttää, sekä kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista ja niihin liittyviin vaateisiin tai väitteisiin vastaamisesta, ja
 4. If sanoutuu myös omasta ja Sovellukseen sisältyvän materiaalin oikeuksien haltijoiden puolesta irti vastuusta kaikista vahingoista, kustannuksista, maksuista tai muista lainsäädäntöön tai sopimuksiin perustuvista seuraamuksista, jotka ovat aiheutuneet Sovelluksen käytöstä, mukaan lukien laitteesi vaurioituminen, tietojen katoaminen, ongelmat Sovelluksen käytössä sekä mitkä tahansa muut suorat, epäsuorat, erityiset, välittömät ja välilliset vahingot.

12.4.

Sovelluksen käyttäjänä Sinulla on velvollisuus pitää henkilökohtainen salasanasi luottamuksellisena ja olla luovuttamatta sitä ulkopuolisille tahoille. Jos salasanasi joutuu ulkopuolisten tietoon tai epäilet, että näin voi olla tapahtunut, Sinulla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa asiasta Ifille.

12.5.

Sovellus saattaa sisältää ulkopuolisten tallentamaa materiaalia. Sovellus ja sen sisältämä aineisto on Suomen ja kansainvälisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja patenttisäännösten sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa. Sovelluksen tai sen sisältämien materiaalien luvaton kopiointi tai jakaminen voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistusseuraamuksiin.

12.6.

Tietyt hypertekstilinkit Sovelluksessa johtavat käyttäjän sivustoille, jotka eivät ole Ifin hallinnassa. Aktivoimalla minkä tahansa niistä poistut Ifin tarjoaman Sovelluksen piiristä. If ei ole miltään osin vastuussa minkään kolmannen osapuolen sivuston sisällöstä, jolle on olemassa hypertekstilinkki, eikä anna mitään takuuta koskien sellaisella sivustolla olevaa sisältöä. If ei voi valvoa sellaisten sivustojen luonnetta eikä sisältöä eikä suosittele sivustoja, niillä olevaa informaatiota, tai minkään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. Varmistu, että luet oikeudellisia ja tietosuojaan liittyviä menettelytapoja koskevat osiot kaikilta muilta Ifin tai kolmannen osapuolen sivustoilta, joille siirryt.

13. Muut rajoitukset

13.1.

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että lataat sovelluksen laitteeseesi itse omalla riskilläsi.

13.2.

If pitää tarvittavissa määrin huolen siitä, että tietosi eivät katoa tai tule väärinkäytetyiksi tahallisen tai tahattoman häiriön takia. If ei kuitenkaan anna takuita siitä, että tietojenkäsittely laitteesi ja Ifin välillä olisi täysin häiriötöntä.

13.3.

Vastaat itse itse kaiken Sovelluksen avulla luodun tai tallennetun tiedon suojaamisesta menetykseltä, väärinkäytöltä, muutoksilta tai tahattomalta tuhoutumiselta.

13.4.

If ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin suojatakseen tietojasi menetykseltä, väärinkäytöltä, muutoksilta tai tahattomalta tuhoutumiselta, mutta ei anna lupauksia tai takeita Sovelluksen tai Ifin ja laitteesi välisen datan- tai tiedonsiirron turvallisuudesta.

14. Vastuu ja vastuunrajoitus

14.1.

If vastuu Sinua kohtaan rajoittuu siihen, mitä tässä Sopimuksessa ja pakottavassa lainsäädännössä ilmoitetaan.

14.2.

If, sen lisenssinsaajat ja toimittajat eivät ole missään oloissa vastuussa Sovelluksen käytöstäsi tai niistä päätöksistä tai toimista, joihin Sinä tai joku muu ryhdytte Sovelluksen tarjoamaan tietoon luottaen. Kannat itse täyden vastuun ja riskin Sovelluksen käytöstäsi.

14.3.

Ifillä, Ifin toimittajilla tai Ifin kanssa yhteistyötä tekevällä kolmansilla osapuolilla ei ole velvollisuutta korvata vahinkoa, joka Sinulle saattaisi koitua Sovelluksen käytöstä tai sen seurauksena, että Sovellus ei vastaa odotuksiasi. If tai muu Ifin kanssa yhteistyötä tekevä kolmas osapuoli eivät koskaan korvaa vahinkoja, joiden voidaan katsoa kuuluvan elinkeinotoimintaan, tai välillisiä vahinkoja, kuten menetetty voitto ja muut välilliset vahingot, paitsi kun on kyse tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, henkilövahingoista tai pakottavasta lainsäädännöstä seuraavasta vastuusta.

14.4.

Palvelu ja Sovellus tarjotaan nykyisessä kunnossaan, ja sinun vastuullasi on, miten käytät Sovellusta, Laitteita, ohjelmistoa tai muita varusteita, joita vaaditaan Sovellukseen pääsyyn ja Sovelluksen ja/tai Palvelun käyttöön. If, Ifin toimittajat tai muu kolmas osapuoli, jonka kanssa If tekee yhteistyötä tarjotakseen sinulle Sovelluksen, eivät vastaa vahingosta, joka on syntynyt siksi, että et ole huolehtinut Sopimuksen tai Ifin ohjeiden mukaisista velvollisuuksistasi tai jos et ole noudattanut sellaisten erityisten ehtojen määräyksiä, jotka koskevat mobiilisovellusten kauppapaikkoja, joissa asiakkaalle tarjotaan pääsy Sovellukseen (kuten esimerkiksi Google Play tai Apple Appstore).

14.5.

If ei takaa, ja irtisanoutuu kaikista nimenomaisista, julkilausumattomista tai laillisista takuista, mukaan lukien takuut laadusta, omistusoikeudesta, kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuudesta, Sovelluksen yleisestä soveltuvuudesta ja Sovelluksen soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

14.6.

If ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu suomalaisista tai ulkomaisista lainmääräyksistä, suomalaisista tai ulkomaisista viranomaistoimenpiteistä, sotatapahtumasta, lakosta, saarrosta, boikoti­sta, työsulusta tai muusta vastaavasta olosuhteesta. Lakkoa, saartoa, boikottia ja työsulkua koskeva rajoitus pätee myös silloin, jos If on itse kohteena tai ryhtyy tällaiseen konfliktitoimenpiteeseen. If on myös vapautettu seuraamuksista Ifin tai Ifin käyttämän alihankkijan laiminlyödessä velvollisuutensa, jos laiminlyönti johtuu olosuhteista, jotka estävät tai merkittävästi vaikeuttavat velvollisuuden täyttämistä oikeaan aikaan, esimerkiksi sähköisessä tietojenkäsittelyssä ja -siirrossa tai järjestelmäteknisissä ongelmissa, ja jotka ovat lisäksi osapuolen kohtuudella edellytettävän hallinnan ulkopuolella. If ei vastaa mahdollisesta tietojen katoamisesta tai tiedon edelleen lähetyksen epäonnistumisesta.

14.7.

If ei korvaa vahinkoa, joka on syntynyt muutoin kuin edellä esitetään, mikäli If on osoittanut normaalia huolellisuutta.

14.8.

Vahingon tapahtuessa sekä sinulla että Ifillä on velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin kokemanne vahingon rajoittamiseksi. Jos jompikumpi osapuoli laiminlyö tämän velvollisuuden, korvausta voidaan alentaa vastaavassa määrin.

14.9.

Olet velvollinen korvaamaan Ifille vahingon, joka aiheutuu sen seurauksena, miten käytät Sovellusta; esimerkiksi jos käyttösi aiheuttaa toimintahäiriöitä, toimintakatkoksia tai vahinkoa. Olet vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka koituu Ifille, kolmannelle osapuolelle tai Sinulle itsellesi sen seurauksena, että et ole noudattanut edellä esitettyjä velvollisuuksiasi.

15. Muutokset

15.1.

If pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Jos et hyväksy Ifin näihin Käyttöehtoihin tekemiä muutoksia, Sinulla on oikeus välittömästi ja maksutta irtisanoa Sopimus päättymään viimeistään päivää ennen kyseisen muutoksen voimaanastumispäivää. Jos et irtisano Sopimusta tämän kohdan mukaisesti määräajassa Sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset. Sinua hyödyttävää muutosta saa soveltaa välittömästi.

16. Sovellettava laki

16.1.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

17. Muut ehdot

17.1.

Tämä Sopimus muodostaa koko sopimuksen Ifin ja Sinun välillesi koskien Sovellusta ja Palvelua.

17.2.

Ifillä on oikeus muuttaa tai täydentää yksipuolisesti näitä ehtoja ilmoittamalla tällaisesta muutoksesta Sovelluksessa taikka ottamalla Sinuun muutoin yhteyttä. Pyrimme saamaan kaikille olennaisille muutoksille Sinun lisäsuostumuksesi. Muutos on voimassa, kun ilmoitus on lähetetty tai muutos on nähtävissä Sovelluksen käytön yhteydessä.

17.3.

Sinulla ei ole oikeutta myydä tai siirtää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiasi, ja Ifillä on oikeus välittömästi purkaa tämä Sopimus ilman, että siitä aiheutuu Ifille vastuuta. Ifillä on oikeus vapaasti siirtää näistä Käyttöehdoista muodostuva sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä sinulle Sovelluksessa taikka ottamalla Sinuun muutoin yhteyttä.

17.4.

Jos joku tai jotkin näiden Käyttöehtojen muodostamista ehdoista todetaan pätemättömäksi tai sellaiseksi, että sitä tai niitä ei voida panna täytäntöön, muita ehtoja tulkitaan sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman tarkasti näiden ehtojen alkuperäisiä tarkoituksia vastaavasti ja muilta osin ehdot pysyvät täysin voimassa.

17.5.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt, että yhteydenpito Sinun ja Ifin välillä koskien Palvelua ja Sovellusta ("Ilmoitukset") tapahtuu sähköisesti. If voi ottaa Sinuun yhteyttä joko sähköpostilla tai Sovelluksessa tapahtuvin ilmoituksin. Jos haluat peruuttaa luvan sähköiseen suoramarkkinointiin, sinun tulee poistaa lopettaa Sovelluksen käyttö ja poistaa se laitteeltasi.

17.6.

Jos sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista, ota yhteyttä Ifiin Sovelluksesta ilmenevällä tavalla.

18. Ulkoiset kumppanit

Xamarin.Auth Apache License 2.0

Xam.Plugins.Messaging MIT License

Permissions Plugin for Xamarin MIT License

Geolocator Plugin for Xamarin and Windows MIT License

PCL Storage Microsoft Public License

FFImageLoading MIT License