Lehdistötiedote, 2.5.2013 8:31:21

Frågor och svar till kunder som överförs från Tryg till If

If har köpt Trygs affärsverksamhet i Finland. Produkter och förmåner för Ifs gamla kunder fortsätter i oförändrad form. Nedan finns frågor och svar till kunder som överförs från Tryg till If.
1) Är jag kund hos If genast från och med 1.5.2013 då Trygs affärsverksamhet i Finland har övergått till If?
If har köpt försäkringsbolaget Trygs affärsverksamhet i Finland och från 1.5.2013 är du kund hos Nordens ledande skadeförsäkringsbolag If.
2) Är mitt försäkringsskydd fortfarande i kraft på samma sätt som tidigare?
Dina försäkringsavtal och din kundrelation fortsätter tills vidare i oförändrad form. Ändringen föranleder inga åtgärder från din sida.
3) Får jag Ifs förmåner på mina försäkringar?
Du börjar omfattas av Ifs förmåner vid ingången av nästa försäkringsperiod. Då ändras också dina försäkringar till Ifs försäkringar: inga betydande ändringar görs i försäkringarnas innehåll. Till dess fortsätter dina nuvarande försäkringar och förmåner i oförändrad form.
4) Vem kan jag kontakta, om jag vill göra ändringar i mitt nuvarande försäkringsskydd?
Du kan kontakta vår kundtjänst på numret 0200 72020 (lna/msa, mån–fre kl. 9–17) eller skicka ett meddelande på adressen www.tryg.fi.
5) Vem kan jag kontakta, om jag vill köpa nya försäkringsprodukter?
Du kan kontakta vår kundtjänst på numret 0200 72020 (lna/msa, mån–fre kl. 9–17) eller skicka ett meddelande på adressen www.tryg.fi.
6) Vem kan jag kontakta, om jag vill göra skadeanmälan?
Du gör enklast skadeanmälan online. Du hittar skadeblanketterna på adressen www.tryg.fi.
Om du är företagskund, kan du anmäla trafik- och bilskada online. I övriga fall ska skadeanmälan göras skriftligen.