Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Tapaturmavakuutuslaki uudistuu


Uuden lain on tarkoitus astua voimaan kokonaisuudessaan aikaisintaan vuonna 2016 alusta, sisällöstä käydään vielä keskustelua.

Tapaturmavakuutuksen maksua koskevat säännökset muuttuivat kuitenkin jo 1.1.2012, esimerkiksi:

 • ​vahinkokohtainen omavastuu poistui
 • vakuutusyhtiöiden ei tarvitse noudattaa samaa vastuuluokitusta vakuutusten hinnoittelussa
 • pienille yrityksille tuli työturvallisuuskannustin.
Myös Ifin maksuperusteet uudistuvat lain myötä. Vakuutusmaksu määräytyy nyt entistä enemmän asiakkaan omien tarpeiden ja riskinottohalun perusteella.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa

 • työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat
 • työn aiheuttamat ammattitaudit.
Tapaturmavakuutuslain mukaan työnantajan on otettava työntekijöilleen Lakisääteinen tapaturmavakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on pakollinen niille työnantajille, joilla on työssään palkattuja työntekijöitä. Vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 50 %.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Vahinkojen korvattavuuteen liittyy kuitenkin rajoituksia, joista työnantajat ja työntekijät ovat usein epätietoisia. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
aukkoja voidaan täydentää vapaaehtoisella If Etätyövakuutuksella.

Lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvät asiat hoidat If Yrityskansiossa. Siellä mm. täytät palkkailmoituksen, vahinkotilanteessa tarvittavan vakuutustodistuksen ja voit tilata vakuutuksen voimassaolotodistuksen.

Jos työstä ei makseta palkkaa, se ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Yritys voi tällöin ottaa vapaaehtoisen Talkoovakuutuksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamina mm.
 • ansionmenetykset (päiväraha ja tapaturmaeläke)
 • sairaanhoitokustannukset (mm. lääkärinpalkkiot, lääkkeet)
 • lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus
 • pysyvä haitta (haittaraha)
 • perhe-eläke
 • hautausavustus.

Tiesitkö tämän?

Vapaa-ajalla sattuu pääsääntöisesti enemmän tapaturmia kuin työaikana. Tämän lisäksi työntekijät ovat sairauslomalla huomattavasti useammin jonkin sairauden kuin tapaturman vuoksi. Lakisääteistä vakuutusturvaa kannattaa täydentää Henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella ja yrityksen Matkavakuutuksella.

Ryhmähenkivakuutus - turvaa työntekijöille ja omaisille

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia.

Vakuutuksen ottaa ja vakuutusmaksut maksaa työnantaja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta.

Työttömyysvakuutusmaksut

Kotitalous työnantajana