Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa
  • työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat
  • työn aiheuttamat ammattitaudit.
Tapaturmavakuutuslain mukaan työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutus on otettava ennen töiden aloittamista, jos saman kalenterivuoden aikana teetettyjen työpäivien lukumäärä on enemmän kuin 12. Tämä raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Raja ei siis ole työntekijäkohtainen. Esimerkiksi jos kaksi henkilöä työskentelee seitsemän päivää, on teetetty 14 työpäivää. Työpäivän kestolla ei ole merkitystä. Osapäivätyössä jo yksi työssäkäyntikerta katsotaan työpäiväksi. Merkitystä ei ole myöskään sillä, tehdäänkö työtä arkipäivänä, lauantaina tai sunnuntaina.

Vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 50 %. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ei ole ikärajoja.​

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Vahinkojen korvattavuuteen liittyy kuitenkin rajoituksia, joista työnantajat ja työntekijät ovat usein epätietoisia. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
aukkoja voidaan täydentää vapaaehtoisella If Etätyövakuutuksella.

Lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvät asiat hoidat If Yrityskansiossa. Siellä mm. täytät palkkailmoituksen, vahinkotilanteessa tarvittavan vakuutustodistuksen ja voit tilata vakuutuksen voimassaolotodistuksen.

Jos työstä ei makseta palkkaa, se ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Yritys voi tällöin ottaa vapaaehtoisen Talkoovakuutuksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamina mm.
  • ansionmenetykset (päiväraha ja tapaturmaeläke)
  • sairaanhoitokustannukset (mm. lääkärinpalkkiot, lääkkeet)
  • lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus
  • pysyvä haitta (haittaraha)
  • perhe-eläke
  • hautausavustus.

Tiesitkö tämän?

Vapaa-ajalla sattuu pääsääntöisesti enemmän tapaturmia kuin työaikana. Tämän lisäksi työntekijät ovat sairauslomalla huomattavasti useammin jonkin sairauden kuin tapaturman vuoksi. Lakisääteistä vakuutusturvaa kannattaa täydentää Henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella ja yrityksen Matkavakuutuksella.

Ryhmähenkivakuutus - turvaa työntekijöille ja omaisille

Työehtosopimuksiin perustuva työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Ryhmähenkivakuutuksen korvausasiat hoitaa Henkivakuutusyhtiö Retro.

Työnantaja hoitaa työntekijän ryhmähenkivakuutuksen ja siihen liittyvät maksut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä.

Työttömyysvakuutusmaksut

Kotitalous työnantajana