Oikeusturvavakuutuksen vakuutusopas

Oikeusturvavakuutuksen​ piiriin kuuluu lomakkeessa mainitun yrityksen varsinainen toiminta sekä toimintaan käytettävän kiinteistön omistamista, hallitsemista ja käyttämistä koskevat riita- ja rikosasiat.

Oikeusturvavakuutusta voidaan käyttää sellaisessa asiassa, joka voidaan saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Vakuutusta ei voida käyttää asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa (esimerkiksi hallinto-oikeus, vakuutusoikeus, markkinaoikeus).

Vakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat vakuutettuun yritystoimintaan liittyvästä vahinkotapahtumasta. Vahinkotapahtuma voi johtua esimerkiksi

  • toimitus-, kauppa- tai urakkasopimuksesta
  • velan tai saatavan oikeellisuuden riitautumisesta
  • irtisanomis- tai palkkaerimielisyydestä
  • vuokrasopimussuhteesta
  • liikennerikkomuksesta.

Vakuutus ei koske riitaa, juttua tai asiaa

  • jossa on kysymys riidattoman saatavan perimisestä
  • joka koskee konkurssimenettelyä tai ulosottoa
  • joka koskee patenttia, toiminimeä, tavaramerkkiä, mallisuojaa, tekijänoikeutta tai muuta aineetonta oikeutta
  • joka liittyy ennen vakuutuksen alkamista tehtyyn sopimukseen. Sääntöä ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutus on riidan syntyhetkellä ollut voimassa vähintään kaksi vuotta.

Vakuutuksesta korvataan lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut. Sen sijaan vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja ei korvata tämän tarjouksen kohteena olevasta vakuutuksesta. Mikäli vastapuolen oikeudenkäyntikulut halutaan korvattavaksi, ota yhteyttä välittömästi Ifiin vakuutusturvan laajentamiseksi.

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 30 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista vahingoista korvataan yhteensä enintään 60 000 euroa.

Edellisessä ei ole kuvattu täydellisenä vastuu- ja oikeusturvavakuutusten sisältöä. Tutustu vakuutusehtoihin, jotka saat lähipäivinä postissa.

Julkiset maksuhäiriöt
Lomakkeessa pyydämme sinua vahvistamaan, ettei sinulla tai yritykselläsi ole julkisia maksuhäiriöitä. Vastaa kysymykseen totuudenmukaisesti, koska vakuutusyhtiö voi vähentää korvausta tai evätä sen kokonaan, mikäli vakuutusta tehtäessä on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja.

Muut ehdot
Tarjous on tarkoitettu aloittavalle, Suomeen perustettavalle tai jo perustetulle yritykselle. Sinulla ei voi olla saman yrityksen lukuun otettua voimassa olevaa oikeusturvavakuutusta.