Kysymys:

Ovatko Incoterms 2020 -toimituslausekkeet sovellettavissa kaupankäyntiin kaikkien maiden kanssa, vai onko tilanteita, joissa on käytettävä jotain lisäehtoja?

Vastaus:

Incoterms 2020 toimii kaikkien maiden välisessä kaupankäynnissä. ICC:n (Kansainvälinen kauppakamari) laaja kansainvälisen kaupankäynnin asiantuntemus takaa, että Incoterms 2020 -toimituslausekkeet vastaavat yritysten tarpeisiin maailmanlaajuisesti.

Muista, että Incoterms-toimituslausekkeet eivät ole täydellinen kauppasopimus

Incoterms-toimituslausekkeilla määritellään, kenellä on riski tavaran vahingoittumisesta kuljetuksen aikana, kuka maksaa kustannukset ja mitä velvollisuuksia myyjällä ja ostajalla on. Sen sijaan Incoterms ei sano mitään hinnasta tai maksutavasta. Incoterms ei myöskään ota kantaa omistusoikeuden vaihtumiseen tai sopimusrikkomusten seurauksiin. Näihin kysymyksiin vastataan normaalisti kauppasopimuksella, tai niillä laeilla ja asetuksilla, joita voidaan soveltaa sopimukseen. Osapuolten on oltava tietoisia paikallisista pakottavista laeista, jotka voivat sivuuttaa sopimuksen, mukaan lukien valitun Incoterms-toimituslausekkeen.

Muista, että Incoterms-toimituslausekkeet eivät tule osaksi kauppasopimusta ilman nimenomaista viittausta niihin.