Mitä eroa on Incoterms 2000 ja Incoterms 2010 -toimituslausekkeilla?

kysyy Maria

Kysymys:

Mitä eroa on Incoterms 2000 ja Incoterms 2010 -toimituslausekkeilla?

Vastaus:

Incoterms-toimituslausekkeita päivitetään säännöllisesti ja Incoterms 2010 ottaa huomioon laajenevat tullivapaat vyöhykkeet, sähköisen viestinnän lisääntymisen, korkeammat tavarankuljetuksen turvallisuusvaatimukset ja muutokset kuljetuskäytännöissä. Incoterms 2010 päivittää ja vakauttaa D-säännöt ("delivered rules") ja vähentää siten lausekkeiden määrän 13:sta 11:een. Lausekkeet kuvataan myös aiempaa yksinkertaisemmin ja selkeämmin.

Toivottavasti Incoterms 2010 -toimituslausekkeita aletaan käyttää koko ajan yleisemmin. Edellytykset maailmanlaajuiseen Incotermsien läpimurtoon voidaan sanoa parantuneen, kun Yhdysvallat luopui omista kauppatermeistään.

Globaali talous on antanut yrityksille aiempaa suuremman mahdollisuuden käydä kauppaa maailmanlaajuisesti. Samaan tahtiin kuin kansainvälisen kaupan volyymit ja monimutkaisuus lisääntyvät, lisääntyvät myös väärinymmärrysten ja kalliiden riitojen riskit, kun ostosopimuksia ei ole muotoiltu oikein.

Incoterms, Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) toimituslausekkeiden kokoelma, yksinkertaistaa globaalia kaupankäyntiä. Viittaamalla ostosopimuksessa Incoterms 2010 -toimituslausekkeisiin määritellään selkeästi osapuoleten velvollisuudet ja vähennetään oikeustoimien riskiä.