Työtapaturma- ja ammattitautilaki uudistui 1.1.2016

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne TyTAL) astui voimaan vuoden 2016 alusta.

Katso ohjeet

Uuteen lakiin on yhdistetty kolme voimassa olevaa lakia: tapaturmavakuutuslaki, ammattitautilaki ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattattavasta kuntoutuksesta annettu laki.

Vakuutuksiin uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, tapaturman sattuessa tai ammattitauti ilmetessä 1.1.2016 jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin myös näiden vahinkotapahtumien korvauskäsittelyprosessiin ja muutoksenhakuun.

Näillä sivuilla on kerrottu työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistuksen aiheuttamista keskeisimmistä muutoksista. Säännösten yksityiskohtaiset perustelut löytyvät hallituksen esityksestä (HE 277/2014 vp).

​Olemme tehneet yhteenvedon tulevista lakimuutoksista

Klikkaa haluamaasi aihetta tämän sivun alalaidassa tai katso ohjeet työtapaturmasta ilmoittamiseen:

Hyödyllisiä linkkejä: