Sairauskuluvakuutus

Ifin TerveysPlus sairauskuluvakuutus mitoitetaan juuri sinun yrityksellesi sopivaksi, ota yhteyttä!

TerveysPlus-sairauskuluvakuutus ei estä sinua tai työntekijöitäsi sairastumasta, mutta hoitoon pääsyn odotusaikoja voidaan lyhentää ja työhön paluuta nopeuttaa.

Työntekijöille sairauskuluvakuutus on arvostettu henkilöstöetu. Yrittäjän on tärkeää varautua myös muihin henkilöriskeihin kuten työkyvyttömyyteen ja kuolemaan. Selvitämme yrittäjän vakuutustarpeet Oikea Turva -kartoituksella.


 • Internet-palvelumalli

  Hae korvaukset kätevästi netin kautta.

 • Puhelin-palvelumalli

  Soita Terveystalo If -sairaanhoitopalveluun.

 • Työterveys-palvelumalli

  Hakeudu hoitoon oman työterveyshuoltosi kautta.

Vertaile palvelumalleja Internet Puhelin Työterveys
Yksilöllinen vakuutus
checkmark checkmark
Ryhmävakuutus checkmark checkmark checkmark

Väh. 5 vakuutettua

Yleislääkärin hoito checkmark checkmark

Internet ja Puhelin: sisältyy vakuutukseen. Työterveys: työterveyshuoltosopimuksen mukaan.

Erikoislääkärin hoito
checkmark checkmark checkmark
Leikkaukset checkmark checkmark checkmark

Voit ottaa Internet-palvelumallin myös suppeampana versiona, jolloin siihen sisältyvät vain leikkaukset, ei mitään muuta.

Sairaanhoito ilman työterveyslääkärin lähetettä
checkmark checkmark valittavissa
Lääkkeet
valittavissa valittavissa valittavissa
Sairaalahoitopäivämaksu
checkmark checkmark checkmark
Omavastuu checkmark checkmark checkmark

Yksilölliset vähintään 30 e/käynti ja ryhmävakuutuksessa alkaen 0 e

Ota sairauskuluvakuutus kaiken varalta

Vakuutettuna voi olla

 • ​yrittäjä tai nimetty työntekijä (yksilöllinen vakuutus)
 • koko henkilökunta tai tietty henkilöryhmä (ryhmävakuutus, vähintään 5 henkilöä).

Valitse kolmesta eri palvelumallista yrityksellesi sopivin

​​Sivun ylälaidan taulukosta näet mitä eri palvelumallit sisältävät.

Etuja työnantajalle:

 • ​henkilökuntaetu, joka motivoi ja sitouttaa henkilöstöä
 • parantaa yrityskuvaa
 • lisäetu uusien henkilöiden palkkaamisessa
 • kustannukset helposti budjetoitavissa
 • kustannussäästöä mm. vähentyneinä sairauspoissaoloina
 • vakuutusmaksut pääsääntöisesti verotuksessa vähennettäviä
 • vakuutuksen ottaminen on helppoa - ryhmävakuutuksessa ei tarvita terveysselvityksiä.

Etuja työntekijälle:

 • ​nopea ja hyvä sairaanhoito
 • nopeammin takaisin työkykyiseksi -> taloudellinen turvallisuus
 • korvauksen hakeminen helppoa
 • konkreettinen lisäetu.

​Laske yrityksesi poissaolokustannukset​

Yhden poissaolopäivän kustannus on keskimäärin 300 euroa/päivä.
Laske paljonko sairauspoissaolot maksavat yrityksellesi​

​Täytä terveysselvitys

Täytä työnantajasi sinulle ottaman tai yrittäjänä itsellesi ottamasi Henkilöstön sairaanhoitovakuutuksen/Terveysplussan terveysselvitys.

Oletko henkilöasiakas?

Mikäli etsit vakuutusta itsellesi tai perheenjäsenillesi, tutustuthan yksityishenkilön sairauskuluvakuutukseen​.


Internet-palvelumalli

Sairaanhoitoa vakuutetun itse valitsemassa paikassa

Internet-palvelumalli soveltuu vakuutuksenottajalle, joka haluaa, että työntekijä voi hakeutua hoitoon itse valitsemaansa paikkaan milloin vain. Työntekijä maksaa hoidon kustannukset ensin itse, ja korvausta haetaan sen jälkeen osoitteessa www.if.fi/henkilovahinko. Isoista kustannuksista, kuten leikkauksista, on mahdollista pyytää meiltä maksusitoumus etukäteen.

Vakuutus korvaa

 • ​sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja hoitoja sekä sairaalamaksuja sovittuihin vakuutusmääriin saakka
 • lääkkeitä, mikäli työnantaja on valinnut myös lääketurvan
 • omavastuu on valittavissa. Yksilöllisissä vakuutuksissa alin mahdollinen omavastuu on 30 euroa/lääkärikonsultaatio. Ryhmävakuutuksissa omavastuu voi olla myös 0 e.

Vakuutus ei korvaa

 • ​esimerkiksi tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja. Näistä ja muista rajoituksista on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Vakuutus on voimassa

 • ​ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana
 • 70 ikävuoteen saakka
 • niin kauan kuin työsuhde tai yrittäjätoiminta kestää edellä mainitut ikärajat huomioiden
 • urheilussa lisenssinalaista seuraurheilua lukuun ottamatta
 • kaikkialla maailmassa, mutta hoitokuluturvista korvataan ainoastaan Suomessa annettua hoitoa (ulkomaille matkustettaessa suosittelemme lisäturvaksi matkavakuutusta).

​​​Esite

TerveysPlus-vakuutus/Internet-palvelumalli

Puhelin-palvelumalli

Sairaanhoitoa Terveystalo If -sairaanhoitopalvelussa

Puhelin-palvelumalli soveltuu vakuutuksenottajalle, joka haluaa, että korvauksenhaku tapahtuu sujuvasti lääkärissäkäynnin yhteydessä. Kun työntekijä sairastuu tai hänelle sattuu tapaturma, työntekijä soittaa Terveystalo If -sairaanhoitopalveluun, puhelin 010 514 8060. Puhelun aikana hoitaja varaa lääkäriajan ja täyttää korvaushakemuksen. Lääkärikäynnin yhteydessä työntekijä tarkistaa ja allekirjoittaa esitäytetyn korvaushakemuksen sekä maksaa omavastuun. If ja hoitolaitos hoitavat asiakirjaliikenteen. Työntekijä hakee korvausta maksamistaan lääkkeistä osoitteessa www.if.fi/henkilovahinko.

Terveystalo If -sairaanhoitopalvelu on avoinna ma-to 7.30-17.00 ja pe 7.30-16.00. Puhelinpalvelun olleessa suljettuna tai mikäli työntekijä haluaa käyttää Terveystalon lisäksi myös muita hoitolaitoksia, hän voi hakeutua itse valitsemalleen lääkärille, ja hakea maksamistaan hoitokuluista korvausta osoitteessa www.if.fi/henkilovahinko.

Vakuutus korvaa

​sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja hoitoja sekä sairaalamaksuja sovittuihin vakuutusmääriin saakka
omavastuu on valittavissa. Yksilöllisissä vakuutuksissa alin mahdollinen omavastuu on 30 euroa/lääkärikonsultaatio. Ryhmävakuutuksissa omavastuu voi olla myös 0 e.

Vakuutus ei korvaa

​esim. tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja. Näistä ja muista rajoituksista on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Vakuutus on voimassa

 • ​ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana
 • 70 ikävuoteen saakka
 • niin kauan kuin työsuhde tai yrittäjätoiminta kestää yllämainitut ikärajat huomioiden
 • urheilussa lisenssinalaista seuraurheilua lukuun ottamatta
 • kaikkialla maailmassa, mutta hoitokuluturvista korvataan ainoastaan Suomessa annettua hoitoa (ulkomaille matkustettaessa suosittelemme lisäturvaksi matkavakuutusta).​​

Työterveys-palvelumalli

Sairaanhoitoa työterveyshuollon kautta

Työterveys-palvelumalli soveltuu sellaiselle vakuutuksenottajalle, joka haluaa keskittää työntekijöiden sairaanhoidon työterveyshuoltoon. Vakuutus laajentaa työterveyshuoltoa kattamalla erikoislääkärihoidon kustannuksia. Vakuutukseen voidaan sisällyttää myös lääkekustannukset.

Tässä palvelumallissa työntekijä hakeutuu ensin työterveyshuoltoon. Lääkäri antaa tarvittaessa lähetteen erikoislääkärille ja tutkimuksiin. Vakuutus on mahdollista ottaa myös ilman lähetevaatimusta, jolloin vakuutettu voi hakeutua ensin joko työterveyshuoltoon tai suoraan erikoislääkärihoitoon työterveyshuoltopaikassaan. Hoidon saa maksutta ja omavastuu on valittavissa (myös 0 euron omavastuu on mahdollinen). If ja hoitolaitos hoitavat keskenään asiakirjaliikenteen. Jos työnantaja on valinnut vakuutukseen lääketurvan, työntekijä hakee korvausta maksamistaan lääkkeistä osoitteessa www.if.fi/henkilovahinko.

Työterveys-palvelumallin voi ottaa vain ryhmävakuutuksena, jonka hinta määräytyy vakuutetun ryhmän ikä- ja sukupuolijakauman perusteella. Työterveys-palvelumallin voi valita yritys, jolla on sopimus työterveyshuollosta Ifin sairaanhoitoverkoston yhteistyökumppanin kanssa.

Vakuutus korvaa

 • ​työterveyslääkärin lähetteellä määrättyjä erikoislääkärin tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä mukaan lukien esimerkiksi magneettikuvaukset ja leikkaukset
 • lääkkeitä, mikäli työnantaja on valinnut myös lääketurvan
 • omavastuu on valittavissa, se voi olla myös 0 e
 • yllä mainittuja hoitokuluja sekä sairaalamaksuja sovittuun vakuutusmäärään saakka.

Vakuutus ei korvaa

 • ​esim. tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja. Näistä ja muista rajoituksista on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Vakuutus on voimassa

 • ​ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana (hoitoon pääsee kuitenkin vain työterveyslääkärin lähetteellä)
 • 70 ikävuoteen saakka
 • niin kauan kuin työsuhde kestää yllämainittu ikäraja huomioiden
 • urheilussa lisenssinalaista seuraurheilua lukuun ottamatta.

Ulkomaille matkustettaessa suosittelemme lisäturvaksi matkavakuutusta.​​​​


Esite

TerveysPlus-vakuutus ryhmille/Työterveys-palvelumalli

Lisäturvat

TerveysPlussaan saa lisäturvia myös muiden henkilöstöriskien varalle

Turva lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalle

Jos yrittäjä tai työntekijä joutuu pidemmälle sairauslomalle, korvataan turvasta sovittu määrä päivärahaa omavastuuajan jälkeen. Edunsaajana voi olla yrittäjä tai työntekijä (vakuutettu) tai yritys (vakuutuksenottaja).

Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalle

Jos yrittäjä tai työntekijä tulee pysyvästi työkyvyttömäksi, korvataan turvasta sovittu vakuutusmäärä. Edunsaajana voi olla yrittäjä, työntekijä tai yritys. Vakuutusmäärä maksetaan huolimatta mahdollisista muista, esimerkiksi lakisääteisistä korvauksista.

Turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalle

Jos vakuutetulle tulee tapaturmasta pysyvä haitta, esimerkiksi peukalon menetys, korvataan turvasta haittaluokan mukainen prosenttiosuus valitusta vakuutusmäärästä. Edunsaajana voi olla vakuutettu tai yritys. Vakuutusmäärä maksetaan huolimatta mahdollisista muista, esimerkiksi lakisääteisistä korvauksista.

Turva kuolemantapauksen varalle

Jos yrittäjä tai työntekijä kuolee, korvataan turvasta sovittu vakuutusmäärä. Edunsaajana voivat olla omaiset tai määrätty muu edunsaaja tai yritys. Vakuutusmäärä maksetaan huolimatta mahdollisista muista, esimerkiksi lakisääteisistä korvauksista.

Vakava sairaus

Turva vakavan sairauden tai tapaturman varalle voidaan ottaa yrittäjän/työntekijän oman sairauden/vamman tai heidän lastensa sairauden/vamman varalle. Turvasta maksetaan valittu kertakorvaus vakuutetun sairastuessa tai vammautuessa vakavasti. Kertakorvaus voidaan käyttää omavalintaisesti.

Työkyvyttömyysturva

Työkyvyttömyysturvasta maksetaan kertakorvaus työntekijälle, joka joutuu vakavan sairauden tai vamman vuoksi lopullisesti pois työelämästä.​

Toimintaohjeet vahingon sattuessa

TerveysPlus-toimintaohjeet

Toimintaohjeet vahingon sattuessa ovat erilaiset riippuen siitä, minkä palvelumallin olet yrityksellesi valinnut.

Lue Internet-toimintaohje  
Lue Puhelin-toimintaohje      
Lue Työterveys-toimintaohje