Haluamme palvella sinua hyvin

Useimmat asiakkaamme ovat meihin tyytyväisiä. Joskus kuitenkin tapahtuu väärinkäsityksiä, ja mekin teemme virheitä. Haluamme, että silloinkin asiointi kanssamme sujuu helposti. Haluamme oppia virheistämme. Haluamme palvella sinua hyvin.

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseen, ota ensimmäiseksi yhteyttä asiaasi käsitelleeseen korvauspalveluun. Yhteystiedot löydät korvauspäätöksestäsi.

Sinua varten on If Muutoksenhakukanava, missä
If Asiakasvaltuutettu ja If Asiakaspaneeli selvittävät asiaasi itsenäisesti ja puolueettomasti.​​​​

Selvitysapua ja muutoksenhakuohje

Ota ensisijaisesti yhteys asiakaspalveluumme, jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen ja haluat lisäselvityksiä.

If Asiakasvaltuutettu

Jos tämän jälkeen olet edelleen tyytymätön päätökseen, voit kuuden (6) kuukauden kuluessa päätöksen vastaanottamisesta kääntyä If Asiakasvaltuutetun puoleen. Voit ottaa yhteyttä joko sähköpostitse osoitteella asiakasvaltuutettu@if.fi tai kirjeitse osoitteella If Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF. Asiakasvaltuutetun lausunnot ovat suosituksia eivätkä sido asianosaisia.

Asiakasvaltuutettu ei käsittele sellaisia tapauksia, jotka ovat tai ovat aikaisemmin olleet jonkin toisen muutoksenhakuelimen käsittelyssä.

Neuvoja ja selvitysapua

Ellei asiasi meillä Ifissä selviä, voit ottaa yhteyden Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, joka antaa maksuttomia neuvoja ja ohjeita korvauksista sekä vakuutussopimusten ja ehtojen soveltamisesta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan osoite on Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puhelin (09) 685 0120.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Voit hakea muutosta vakuutusyhtiön ratkaisuun Vakuutuslautakunnalta (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki), kuluttajariitalautakunnalta (PL 306, 00531 Helsinki) tai yleiseltä tuomioistuimelta.

Vakuutusyhtiön ratkaisuun on haettava muutosta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta.

Kanne tuomioistuimessa voidaan panna vireille Suomessa olevassa asianosaisen tai vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Lautakuntien lausunnot ovat suosituksia, eivätkä sido asianosaisia.

Jos kyseessä on venevahinko, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja edellä mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Ennen kuin tällainen asia voidaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä tulee aina olla merivahingonlaskijan korvausselvitys (laki 10/53). Muutosta merivahingonlaskijan korvausselvitykseen haetaan merilain mukaan.​​

Asiakasvaltuutettu

​​Jos yhtiömme tekemä ratkaisu ei tyydytä sinua, ota ensin yhteyttä asiaasi käsitelleeseen henkilöön. Mahdolliset väärinkäsitykset voidaan silloin oikaista heti. Voit antaa meille myös lisätietoja, joilla voi olla vaikutusta tekemäämme ratkaisuun. Jos yhteisymmärrystä ei kuitenkaan löydy, voit toimittaa asiasi If Asiakasvaltuutetun harkittavaksi.

If Asiakasvaltuutettu käsittelee muutoksenhakuilmoituksia, jotka koskevat esimerkiksi vakuutus- tai korvausratkaisuja.

If Asiakasvaltuutettu ei kuitenkaan voi ottaa kantaa

  • lakisääteisiin vakuutuksiin ja vahinkoihin tai
  • tapauksiin, jotka ovat tai ovat olleet vakuutuslautakunnan, tuomioistuimen, välimiesmenettelyn tai muun vastaavan ulkopuolisen tahon käsittelyssä.

Jos If Asiakasvaltuutetun käsittely ei tuota toivomaasi lopputulosta, voit useimmissa tapauksissa hakea vielä muutosta If Asiakaspaneelin kautta tai toimia muutoksenhakuohjeissa neuvotuilla tavoilla.

Asiakaspaneeli

Asiakaspaneelin tarkoitus

Asiakaspaneeli on Ifin oma, maksuton ja nopea muutoksenhakuelin, joka kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Samanlainen paneeli (If Kundpanel) toimii kaikissa Pohjoismaissa. Se käsittelee vain asioita, joissa Asiakasvaltuutettu on antanut jo ratkaisunsa. Valitus Asiakaspaneelille on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa Asiakasvaltuutetun päätöksestä.

Asiakaspaneelin jäsenet

Asiakaspaneelissa on kuusi Ifin asiakkaista valittua jäsentä (4 varsinaista ja 2 varajäsentä), Ifin ulkopuolelta valittu lakimiespuheenjohtaja sekä yksi Ifin edustaja. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Asiakaspaneelin toiminta

Asiakaspaneeli käsittelee monentyyppisiä vakuutus- ja vahinkoasioita.

Paneeli ei kuitenkaan käsittele

  • henkilövakuutuksia
  • lakisääteisiin vakuutuksiin liittyviä vahinkoja eikä
  • jo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä tai muussa lautakunnassa käsiteltyjä asioita tai niissä vireillä olevia asioita.

Asiakaspaneelin ratkaisut sitovat Ifiä, mutta eivät asiakasta. Asiakas voi halutessaan kääntyä myös yläpuolelta löytyvien muiden muutoksenhakuelinten puoleen.

Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat meille tärkeitä. Huomioimme kaikki Asiakaspaneelin tekemät ratkaisut ja kommentit vakuutus- ja korvausasioissa. Ne auttavat meitä myös selventämään ja parantamaan vakuutusehtoja, vakuutuskirjoja ja muita asiakasmateriaalejamme. Sinun parhaaksesi.

Ota yhteyttä

Ilmoita uudelleenkäsittelypyyntösi If Asiakasvaltuutetulle kuuden kuukauden aikana siitä, kun olet saanut tiedon Ifin ratkaisusta.

Lähetä tiedot sähköpostilla tai postitse:

PUHELIN

010 514 26 02

Voit lähettää tiedot asiastasi myös yhteydenottolomakkeella.

Muita muutoksenhakumahdollisuuksia