Vakuutustodistus

Vakuutustodistuksella työntekijä saa maksuttoman sairaanhoidon. Vakuutustodistuksen täyttää ja allekirjoittaa tapaturman satuttua työnantaja tai tämän edustaja, joka antaa sen työntekijälle. Mikäli sitä ei ehditä antaa ensimmäistä hoitokertaa varten, se voidaan toimittaa myös jälkikäteen hoitolaitokselle.

Vakuutustodistus ei ole maksusitoumus, vaan vakuutusyhtiö tutkii korvattavuuden saatuaan tarvittavat selvitykset.

Vakuutustodistus löytyy If Yrityskansiosta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia kansioon, ole yhteydessä lähimpään esimieheesi.