Ryhmähenkivakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Me otamme sinuun yhteyttä.

Pyydä tarjous
  1. Ryhmähenkivakuutus
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu yleissitoviin työehtosopimuksiin. Työntekijän kuoleman perusteella on hänen omaisillaan oikeus korvaussummaan vakuutusehtojen mukaisesti.​

​​Työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa ja korvaa

Vakuutusmaksut peritään Työtapaturmavakuutuksen yhteydessä kaikista edellä mainitun vakuutuksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus vuonna 2016 on 0,066 % palkkasummasta (0,067 % vuonna 2015). Kunnilla ja seurakunnilla maksun suuruus on kuitenkin 0,062 % palkkasummasta (0,058 % vuonna 2015).

Korvaussumman suuruus määräytyy edunjättäjän iän sekä korvaukseen oikeutettujen edunsaajien lukumäärän perusteella. Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Esimerkki:

Alle 50-vuotiaan henkilön kuollessa vuonna 2016 on peruskorvausmäärä 16 430 euroa ja jokaisesta korvaukseen oikeutetusta lapsesta 7 400 euroa. Jos kuolema on ollut tapaturmainen, maksetaan korvaussumma 50 %:lla korotettuna.

Perussummataulukko

Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Vakuutettu kuollut 2016
-49 16 430
50 15 350
51 14 260
52 13 130
53 12 050
54 10 990
55 9 890
56 8 800
57 7 770
58 6 620
59 5 540
60- 4 570

Lapsikorotus on 7 400 euroa.

Tapaturmakorvaus on 50 % perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä.

Lue lisää​ (mm.ehdot ja korvauksenhakuohjeet) työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta​​


  1. Ryhmähenkivakuutus