Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy

Tiedätkö mitä poissaolot maksavat?

Esimerkki:

Yrityksessä on 20 työntekijää. Keskimäärin jokaisella työntekijällä on noin 220 työpäivää vuodessa. Työpäiviä on siten kaikkiaan 4 400 päivää vuodessa. Yhden poissaolopäivän kustannus on keskimäärin 300 euroa. Teollisuudessa keskimääräinen poissaoloprosentti on 6,2 % ja palvelualalla 4,6 %.

Jos kyseessä olisi teollisuusalan yritys, poissaolopäiviä tulisi vuodessa 272, jolloin poissaolokustannukset olisivat vuositasolla 81 840 euroa.

Jos kyseessä olisi palvelualan yritys, poissaolopäiviä tulisi vuodessa 202, jolloin poissaolokustannukset olisivat vuositasolla 60 720 euroa.

Kuinka suuret ovat oman yrityksesi poissaolokustannukset? Entä jos vaikka puolet sijoitettaisiin ennalta ehkäisevään toimintaan?

Poissaolokustannuksiin voi vaikuttaa.

Laske yrityksesi poissaolokustannukset (uusi ikkuna)