Sirkku Rissanen
Kuntoutussuunnittelija
Aloittanut Ifissä 8/2008

Sirkku Rissasen työn ydintä ovat sosiaaliset kontaktit. Hän tekee ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmia työtapaturmissa tai liikenteessä loukkaantuneille tiiviissä yhteistyössä loukkaantuneen, työnantajan ja eri asiantuntijoiden kanssa. Käytännössä se tarkoittaa usein polkua takaisin tuttuun työhön tai kouluttautumista kokonaan uusiin tehtäviin.

Sirkku laskee työnsä parhaiksi puoliksi haastavuuden ja asiakkaiden spontaanin palautteen.

- Tässä pääsee kokemaan konkreettisia onnistumisia. On hieno tunne, jos yhdessä kuntoutujan kanssa pystymme löytämään polun takaisin työelämään, hän pohtii.
Ifissä Sirkku arvostaa modernia ja avointa ilmapiiriä, jossa työntekijää kuunnellaan. Myös kansainvälisyys ja toiminnan kehittäminen ovat tärkeitä.

- Ifläiset haluavat kehittyä ja kehittää työtänsä. Innostava ilmapiiri tarttuu.